Et nærbilde av et tastatur

Norges laboratorium for dopinganalyse

Norges laboratorium for dopinganalyse (NLD) er Norges WADA-akkrediterte laboratorium, og har siden 2010 vært tilknyttet Avdeling for farmakologi som en eksternt finansiert seksjon. NLD er også vertslaboratorium for Nordic Athlete Passport Management Unit (NAPMU). Laboratoriet finansieres av Kulturdepartementet samt av inntekter fra analyseoppdrag.  Foto: RR HF Foto

Kontakt oss

De to største oppdragsgiverne til NLD er Antidoping Norge og Anti-Doping Danmark, og videre mottar laboratoriet årlig et varierende antall prøver fra internasjonale særforbund og WADA. NLD analyserer i tillegg prøver fra helsevesen, politi, fengsel og behandlingsinstitusjoner, samt beslag for Kripos og Tollvesenet. 

Helsepersonell og andre institusjoner kan bruke Norges laboratorium for dopinganalyse til å:

  • Rekvirere prøver til diagnostiske og andre formål
  • Få informasjon om kjemiske og farmakologiske egenskaper av dopingmidler
  • Søke råd om bivirkninger av dopingmisbruk
  • Be om vurderinger og analyser i sammenheng med straffelovens §234  
  • Få undervisning og forelesninger om dopingkontroll og –analyse
  • Ved rekvirering av prøver til dopinganalyse utenfor idretten, må det vedlegges en medisinsk eller annen begrunnelse.

​Vårt regelverk tilsier at vi ikke skal analysere prøver som kan undergrave arbeidet mot doping.

Vi kan ikke analysere prøver på vegne av privatpersoner.


Seksjonsleder Yvette Dehnes
Tlf. 22 89 49 14  E-post: Yvette@dopinganalyse.no

Rekvisisjon

Nyheter fra seksjonen

    Sist oppdatert 28.04.2023