Defekter i aminosyremetabolisme og transport

Publisert 27.01.2022
Sist oppdatert 22.12.2022

Bakg​​​runn

Aminosyrer inneholder både en karboksylgruppe og en aminogruppe. 20 aminosyrer er byggesteiner for proteiner. Rekkefølgen av aminosyrer i et protein bestemmes av den genetiske koden (DNA). Noen aminosyrer er essensielle (lysin, arginin, histidin, isoleucin, leucin, metionin, fenylalanin, treonin, tryptofan, valin). Men det finnes mange flere aminosyrer, bl.a. homocystein. Aminosyrer har andre funksjoner også, f.eks. som nevrotransmittere og forstadier for syntese av nitrogenoksid og kreatin.

Man har lenge kjent til defekter i nedbrytningen av aminosyrer, som f.eks. fenylketonuri (PKU) i nedbrytningen av fenylalanin, tyrosinemi i nedbrytningen av tyrosin og maple syrup urine disease (MSUD) i nedbrytningen av de forgrenede aminosyrene (leucin, isoleucin og valin). Defekter i metabolismen av bl.a. svovelholdige aminosyrer, glysin og lysin finnes også. Symptomene er svært variable. F.eks. gir tyrosinemi type I lever- og nyretubulusaffeksjon, mens glysin encefalopati gir intraktable kramper. De ulike ureasyklusdefektene vil gi typiske aminosyreprofiler og ammoniakk er svært viktig å måle ved mistanke om denne sykdomsgruppen.

Det er også beskrevet defekter i syntesen av flere ikke-essensielle aminosyrer, som serin, glutamin, asparagin og prolin. Disse gir bl.a. forsinket utvikling og alvorlige nevrologiske symptomer. For de essensielle forgrenede aminosyrene (leucin, isoleucin og valin) er det beskrevet en sykdom med lave aminosyrenivåer pga. økt nedbrytning (defekt av branched-chain ketoacid dehydrogenase kinase).

Eksempler på defekter i aminosyretransport er cystinuri som gir nyrestein og lysinurisk proteinintoleranse som gir en alvorlig multisystemsykdom. Det finnes også intracellulære transportdefekter, f.eks. HHH-syndrom (hyperornitinemi, hyperammonemi og homocitrullinuri).

Diagnostikk

Analyse av aminosyrer er sentral i utredning av medfødte stoffskiftesykdommer. Analysen kan utføres både i urin, plasma og spinalvæske. Analyse i urin er spesielt viktig ved mistanke om spesifikk transportdefekt som cystinuri eller ved renalt Fanconi syndrom. Analyse av spinalvæske er spesielt viktig ved nevrologiske symptomer og skal alltid gjøres sammen med analyse i plasma, tatt samtidig. Ved glysin encefalopati er ratio glysin i spinalvæske/glysin i plasma en viktig diagnostisk markør. Analyse i plasma bør utføres i prøve tatt fastende. Det er spesielt viktig for å diagnostisere syntesedefekter, fordi ellers kan lave aminosyrer maskeres av aminosyrer fra føden. Men OBS pasienter med redusert fastetoleranse. Ved utredning av hyperammonemi kan det være viktig at prøven ikke er tatt fastende.

Mange defekter i aminosyrestoffskiftet gir også avvikende utskillelse av organiske syrer i urinen.

Flere av de aktuelle defektene inngår i nyfødtscreeningen, se sidene til Nyfodtscreeningen.