Ulike sykdomsgrupper

Det finnes mange hundre stoffskiftesykdommer, disse klassifiseres biokjemisk enten etter den delen av intermediærstoffskiftet hvor det defekte proteinet virker (f.eks. aminoacidopatier) eller etter den organellen som er rammet (f.eks. peroksisomale sykdommer).

Publisert 05.01.2022
Sist oppdatert 18.01.2023

Sykdomsgrupper som kan diagnostiseres ved vårt laboratorium: