Rekvisisjon for medfødte metabolske sykdommer

Det er eget rekvisisjonsskjema for medfødte stoffskiftesykdommer. Rekvisisjonen er tilgjengelig som utfyllbar pdf. Vennligst lagre filen, fyll ut, skriv ut ferdig utfylt rekvisisjon og send sammen med prøven.

Publisert 05.01.2022
Sist oppdatert 23.05.2023

Lenke til rekvisisjon for medfødte metabolske sykdommer

Lenke til rekvisisjon for analyse av nevrotransmittere i spinalvæske

Utredning av medfødte stoffskiftesykdommer er meget tids- og ressurskrevende. Det er helt nødvendig at det gis kliniske opplysninger med indikasjonsstilling på rekvisisjonen. Ut fra denne informasjonen avgjør laboratoriets leger hvilke analyser som skal utføres i den enkelte prøven. Informasjon om medikamentell behandling og eventuell spesiell diett må også gis. Vi utgir tekstet besvarelse – normal svartid er ca. en måned. Besvarelsen vil inneholde relevante anbefalninger om eventuell videre utredning ved patologiske funn. Vi har i prinsippet ikke øyeblikkelig hjelp-funksjon, men dersom rask analyse ønskes, kan rekvirerende lege kontakte en av avdelingens leger og be om prioritet, telefon 23 07 10 48 .

Unntaksvis blir det gjort funn som medfører at rekvirenten må underrettes umiddelbart, derfor ber vi vennligst om at det påføres et telefonnummer hvor rekvirenten er å treffe. Laboratoriet utfører spesialanalyser i oppfølgning av pasienter, men har ikke ansvar for videre klinisk oppfølging og behandling av pasienten, det har rekvirenten. Men kontakt gjerne Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer ved Kvinne-og barneklinikken, OUS.