Prøver til oksalsyreanalyse

Her finner du informasjon om prøver til oksalsyreanalyse i urin og plasma

​Oksalsyre i urin

  1. ​Urin til oksalsyremåling må surgjøres ved prøvetaking. Dersom prøven ikke er surgjort vil overskudd oksalsyre felle ut som tungtløselig kalsiumoksalat. Analysemetoden måler kun oksalsyre i løsning, så en eventuell utfelling vil føre til falskt lav måleverdi.
  2. Prøvebehandling: 100 µL 6N HCl pr 10mL urin. Bland godt!
    Prøvevolum: 4-5 mL
    Surgjort urin oppbevares og sendes i romtemperatur.

    Tillaging av 6N HCl : Bland like deler konsentrert HCl (37%) og vann, bland godt. Husk å tilsette syren i vannet og ikke motsatt. ​​

​​Oksalsyre i plasma

  1. Pga in vitro oksalogenese, det vil si ikke-enzymatisk omdannelse av andre komponenter i prøven til oksalsyre, er det viktig at prøven sentrifugeres, avpipetteres og fryses så raskt som mulig etter prøvetaking. Prøven må sendes frosset raskt til laboratoriet (oksalogenese kan også skje i frosne prøver). Oksalogenese fører til falskt forhøyet måleverdi. 
  2. Heparinplasma (grønn kork) Prøvevolum: 1,2 mL (minimum 600 µL)
Sist oppdatert 26.04.2023