En murbygning med et tre foran seg

Om Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet, som ble grunnlagt i 1959, er Norges største endokrinologiske institusjon og spesiallaboratorium for måling av hormoner. Foto: Hormonlaboratoriet

Kontakt oss

Vårt tjenestetilbud

Hormonlaboratoriet ligger på Aker sykehus og deler lokaler med Norges laboratorium for dopinganalyse (NLD). Laboratoriet disponerer totalt ca. 55 årsverk, og har en årsproduksjon på mer enn 400 000 analyser fordelt på ca. 100 forskjellige hormoner/metabolitter.

Hormonlaboratoriet har region- og landsfunksjon, men mottar også prøver fra utlandet. Av utførte hormonanalyser er omlag fire prosent fra pasienter innlagt ved OUS HF, rundt 88 prosent fra pasienter tilhørende Helse Sør-Øst områder og 8 prosent fra resten av landet.

Hormonlaboratoriet har sin egen forskningsgruppe i OUS, Biochemical endocrinology and metabolism research group. ​Hormonlaboratoriet utfører også laboratorietjenester for en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Les mer her: Forskningstjenester​

Laboratoriet har en aktiv rolle i undervisning og rådgivning, og arrangerer blant annet laboratoriekurs for grenspesialister i endokrinologi og medarrangør av endokrinologikurs for allmennpraktikere.

Hormonlaboratoriet ledes av Venke Skeid.
Medisinskfaglig ansvarlig er Per Medbøe Thorsby.

Hormonlaboratoriet består av følgende enheter:

 • Automatiserte hormonanalyser og preanalyse
 • Endokrinologisk molekylærbiologi og forskning
  (inkl. Diabeteslaboratoriet, tlf.nr. 22 89 47 45 )
 • Fellesfunksjoner og kontorfag
 • Kvalitet
 • Medisinsk laboratorie-endokrinologi og fagutvikling
 • Spesialhormoner og manuelle analyser

Artikler fra avdelingen

 • En mann med nisselue og hodetelefoner
  Desemberhilsen fra Martin Aker, senterleder på NevSom

  Martin Aker ser fremover og bakover på NevSoms oppgaver, og trekker frem noen av de mange små og store begivenheter som har hendt for NevSom i 2023.

 • Tekst, brev
  Om bedre samarbeid mellom BUP og VOP for personer med tidlig psykose

  TIPS Oslo ARENA er et forum der klinikere som jobber med personer med tidlig psykose fra alle de fire helseforetakene i Oslo samles: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus.

 • Logo
  Mini-metodevurdering av søvnbehandling tilpasset personer med psykoselidelser

  Ved TIPS Sør-Øst har psykologspesialist og forsker Elizabeth Ann Barrett gjennomført en Mini-metode vurdering av kognitiv atferdsterapi for insomni tilpasset personer med psykoselidelser. Vurderingen ble tatt opp i Rådet for metodevurdering ved Oslo universitetssykehus (OUS) den 1. november, og rådet ga sin tilslutning til at metoden innføres i sykehuset. Vurderingen ligger på Folkehelseinstituttets nettsider og kan benyttes av andre helseforetak i Norge.

Sist oppdatert 03.10.2022