Kromogranin A – ny analyse ved Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet har nå begynt å analysere Kromogranin A, fra mai 2023.

Publisert 23.05.2023

​​Kromogranin A er et protein som finnes i sekretoriske granula i endokrine celler, nevroendokrine celler og i nerveceller. Når disse cellene skiller ut peptidhormoner eller katekolaminer vil kromogranin A følge med. Dette danner også grunnlaget for kromogranin A som tumormarkør, men det krever en viss tumorstørrelse for at man skal kunne måle en sikker stigning i serum. Funksjonen til kromogranin A er ikke sikkert klarlagt, men det har betydning for dannelse og stabilisering av de sekretoriske granula, og det er et prohormon for dannelse av flere biologisk aktive peptider. Eliminasjon av kromogranin A skjer via nyrene.

​Kromogranin A 

Diagram


Indikasjon

Mistanke om karsinoidtumor (inkludert gastrinom og endokrin svulst i pancreas), småcellet lungecancer eller nevroblastom. Det anbefales også ved mistanke om paragangliom/feokromocytom. Ved feokromocytom er som regel måling av metanefrin i plasma en bedre undersøkelse. Kromogranin A anbefales særlig ved mistanke om paragangliom/feokromocytom når metanefriner er normal.

Kontroll av pasienter med kjent karsinoidtumor, paragangliom/feokromocytom eller nevroblastom. Eventuelt ved kontroll av yngre pasienter som får langvarig behandling med potente hemmere av syresekresjonen (protonpumpehemmere). Brukes i utreding av Multippel endokrin neoplasi type 1 (MEN1), Von Hippel Lindau (VHL), hypoglykemi og Cushings syndrom (hyperkortisolisme). Se Nasjonal veileder i endokrinologi.

Prøvetaking

​1ml serum når det kun er bestilt en analyse og i tillegg 0,5 ml til hver påfølgende analyse.

Holdbarhet inntil 7 døgn ved romtemperatur eller i kjøleskap.

Behandling med protonpumpehemmere bør avbrytes minst to uker før prøvetaking, da PPI-behandling kan føre til falsk forhøyede verdier.

Referansegrense

Begge kjønn, aldersuavhengig: < 102 µg/L

For mer informasjon se Hormonlaboratoriets Brukerhåndbok​.​