Justering av referansegrenser for tyreoidea-parameterne TSH, trijodtyronin, tyroksin, fritt T3 og fritt T4 fra 01.03.2024

Hormonlaboratoriet har gjort enkelte justeringer av referansegrensene for bestemmelse av tyreoidea-parameterne TSH, trijodtyronin, tyroksin, fritt T3 og fritt T4 i serum.

Publisert 05.03.2024
Sist oppdatert 11.03.2024
Diagram
Regulering av tyreoidea-hormonene

For TSH har vi endret både aldersgruppering og grenser, ellers er aldersgrupperinger for de andre analysene uendret. Barnegrenser for trijodtyronin og fritt T3 er uendret.

Bakgrunnen for endringene er en ny gjennomgang av referanseintervallene hvor klinisk erfaring med analysene i kombinasjon med bruk av produksjonsdata og indirekte metode for bestemmelse av referanseintervaller er brukt for validering av grensene.

Nye referansegrenser 

TSH (mIU/l)

6 mnd – 13 år

0,7 – 4,2

14 - 74 år

0,4 – 3,3

≥ 75 år

0,4 – 4,0

 

Trijodtyronin (nmol/l)

1 – 12 mnd

1,2 – 3,1

1 - 5 år

1,2 – 3,3

6 -10 år

1,1 – 3,0

11 - 15 år

1,0 – 2,6

≥ 16 år

0,9 – 2,2

 

Tyroksin (nmol/l)

≥ 15 år

63 - 138

 

T3, fritt (pmol/l)

1-19 år

< 6,8

≥ 20 år

2,9 – 5,8

 

T4, fritt (pmol/l)

≥ 1 år

8,8 – 16,1

 

For mer informasjon om analysene, se Hormonlaboratoriets brukerhåndbok (ous.labfag.no)

 

Referanser

Indirekte metode for bestemmelse av referanseintervaller:

Indirect methods for reference interval determination – review and recommendations (degruyter.com)

Comparison of three indirect methods for verification and validation of reference intervals at eight medical laboratories: a European multicenter study (degruyter.com)

refineR: A Novel Algorithm for Reference Interval Estimation from Real-World Data | Scientific Reports (nature.com)