Genetisk veiledning og utredning for arvelig kreft

De aller fleste krefttilfeller har ukjent årsak og skyldes ikke arvelige genfeil. Dersom flere i familien din har hatt samme type kreft eller krefttyper som kan være forårsaket av genfeil i samme gen og/eller ved kreft i ung alder, kan det være grunn til å mistenke arvelig kreft og utrede for dette.

​Gentesting kan redusere risiko for arvelig kreft

På grunnlag av familiehistorien din eller din egen sykehistorie kan du få tilbud om gentest for genfeil i flere gener (såkalt paneltesting). Dersom du tilhører en familie der det allerede er funnet en genfeil hos en slektning, kan du bli testet for den genfeilen. Målet med testingen er å avklare om du har en arvelig risiko for kreft. For de som selv har hatt kreft kan gentester bidra til å avdekke om det er arvelig årsak til kreft. Dersom vi finner genfeil hos deg, kan du få spesialtilpassede kontroller og tiltak som reduserer din risiko for arvelig kreft eller gjør at vi oppdager kreft på et tidlig stadium. 

​Først gentest av kreftsyk

Når vi utreder for arvelig kreft, er det en fordel å starte gentestingen hos den eller de i familien som har hatt kreft, dersom det lar seg gjøre. Dette vil gi et sikrere svar på om kreftsykdommen skyldes en arvelig genfeil eller ikke. Ved funn av genfeil vil slektninger kunne få tilbud om gentest. Friske slektninger kan også få tilbud om gentesting dersom den som har hatt kreft, ikke er tilgjengelig for gentest.

Før gentesten får du genetisk veiledning

Alle som blir utredet og gentestet for arvelig kreft hos oss får genetisk veiledning. Genetisk veiledning er en samtale med en genetisk veileder eller lege. På samtalen går vi gjennom din og familiens sykehistorie, og du får mer informasjon om arvelig kreft, gentesting, arvemønster og oppfølging av risikopersoner. Dersom du ikke har hatt kreft, får du en prediktiv gentest. En prediktiv gentest kan si noe om din framtidige kreftrisiko. Ved prediktiv gentesting er det lovpålagt med genetisk veiledning. Dersom du har eller har hatt kreft, får du en diagnostisk gentest. En diagnostisk gentest kan si noe om årsaken til at du fikk kreft. Det er også mulig å få en diagnostisk gentest hos legen som behandler deg for kreft. Dersom du da får påvist en genfeil, vil du henvises til genetisk veiledning etter at du har fått svaret på gentesten.

De fleste som får genetisk veiledning hos oss, får en videokonsultasjon. Dersom du ikke ønsker en videokonsultasjon, kan du få en telefonkonsultasjon eller en samtale på poliklinikken vår i Forskningsveien 2 B.

En gentest er en blodprøve

Gentest er frivillig. Dersom du etter å ha vært til genetisk veiledning ikke ønsker å ta gentest likevel, er det selvsagt helt i orden. Dersom du ønsker å ta gentest, kan du ta blodprøve til gentest på poliklinikken hos oss, etter den genetiske veiledningen. Dersom du har fått genetisk veiledning på telefon eller video, sender vi deg rekvisisjon til gentest i posten og du kan ta blodprøven på fastlegekontoret ditt eller på nærmeste sykehuslaboratorium. Ved genpaneltest tar det 1 - 2 måneder fra du tar blodprøve til svaret fra laboratoriet foreligger, ved test for kjent genfeil, tar det 3-5 uker. Vi sender deg brev om resultatet av gentestene. I de tilfellene der vi finner en genfeil, kaller vi alltid inn til ny samtale for å diskutere videre helsetilbud.

Familiær økt risiko for kreft

Noen har en familiehistorie som tilsier en mulig økt risiko for kreft selv om vi ikke finner genfeil (i de genene som undersøkes). Da kan vi anbefale for eksempel brystkontroller eller tarmkontroller på grunnlag av krefttilfeller i familien. Dette vurderer vi i hvert enkelt tilfelle.

​ Sist oppdatert 08.06.2023