Vitenskapelige artikler fra OUS i CRIStin

Cristin er det nasjonale systemet for å registrere og godkjenne vitenskapelige artikler med videre. Ved OUS bruker vi Cristin samtidig som det løpende blir publisert oversikter på publika.no.

​​Gå til cristin.no​.

Gå til publika.no.​

​​​​Cristin-rutinene ved Oslo universitetssykehus

Det koordinerende ansvaret for godkjenning av OUS' publikasjoner i Cristin ligger hos Forskningsavdelingen, Stab Forskning, innovasjon og utdanning ved Pål Bakke,
tlf. 97 97 58 87.

Kontroll og godkjenning av hver enkelt artikkel/adressering gjøres av klinikkenes superbrukere (se liste nedenfor) på vegne av OUS. Dette gjelder tellende (poenggivende) vitenskapelig publisering. Forskere som også ønsker å registrere annen publisering og formidling kan gjøre dette selv i Cristin-systemet.

For at artikkelen/adresseringen skal bli tellende må forfatteren være registrert i systemet. Forskerid i CRIStin kreves også ved søknader til Regionale etiske komiteer (REK). Nye forskere (forfattere) ved OUS registreres i CRIStin-systemet av superbrukerne. Se rutiner for dette på nettstedet til CRIStin: 

Liste over superbrukere  - oppdatert 5. mars 2024

​Klinikk psykisk​ helse og avhengighet*

 • Ellen Bjørnstad: uxbjll at ous-hf.no

*Inkl. SFI C3 Centre for Connected Care.

Medisinsk klinikk

 • Randi Pia Berg (spesielt Hjertemedisinsk avd.): rapibe at ous-hf.no
 • Tina Henriette Torstveit (Avd. for Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin): tintor at ous-hf.no​
 • Christine Rygg (Senter for Digital Helseforskning): christine.rygg at rr-research.no
 • Elise Flakk Nordang (Senter for Digital Helseforskning​): Elise.Flakk.Nordang at rr-research.no
 • Anne Grethe Nybråten (Lungemedisinsk avdeling): annybr at ous-hf.no    
 • Hege Cleve (Gastromedisinsk avdeling): uxclhe at ous-hf.no 
 • Anne-Marie Aas (Klinisk service): aaanne at ous-hf.no
 • Lill Iren Solhaug Kjøs (Akuttmedisinsk avdeling): uxklil at ous-hf.no
 • Sonni Simonsen (Infeksjonsmedisinsk avdeling): uxsims at ous-hf.no
 • Maiken Forsberg (Nyremedisinsk avdeling): maifor at ous-hf.no
 • Nina Marie Christensen (Geriatrisk avdeling): nina.marie.christensen at aldringoghelse.no og nimchr@ous-hf.no

Klinikk for ​​​hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

 • Maria Elena Torkehagen: uxtomf at ous-hf.no​

Nevrokli​​​nikken

 • Torill Martinez (SSE Avd. for kompleks epilepsi): tojmar at ous-hf.no
 • Monisha Sharma (Nevrologisk avdeling): monish at ous-hf.no
 • Eira Kathleen Ebbs: ebbeir at ous-hf.no

Orto​pediklinikken 

 • Ida Marie Bredesen, mail: UXIDBR at ous-hf.no

Barne- og ungdo​​​msklinikken

 • Souhaila Benmoussa, mail: souben at ous-hf.no
 • Maria Vladimirova Krave, mail: m.v.krave at medisin.uio.no

Kvinneklini​kken

 • Ana Lobato Pascual: analob at ous-hf.no

Kreft​​klinikken

 • Yili Gan: yilgan at ous-hf.no
 • ​Helene Wold Ranum: Helene.Wold.Ranum at rr-research.no
 • Karen Marie Heintz: karenmh at ous-hf.no
  (Alle tre Institutt for kreftforskning)​ 
 • Ikram Mahnin (Avd. for gynekologisk kreft): ikrmah at ous-hf.no
 • Vigdis Sandviken Opperud (Avd. for kreftbehandling): VOP at ous-hf.no
 • Kristin Aamold (Avd. for kreftbehandling): aamkri at ous-hf.no

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon​

 • Kari Otterdal (Institutt for indremedisinsk forskning): Kari.Otterdal at ous-research.no
 • Merete Tysdahl (Avd. for transplantasjonsmedisin): merged at ous-hf.no. 
  Tlf. 23 07 21 85
 • Magdalena Maria Kowalewska-Harbiyeli (Avd. for gastro- og barnekirurgi): makowa at ous-hf.no
 • Torhild Garen (Avd. for revmatologi, hud og infeksjon): tgaren at ous-hf.no
 • Åse Eikeland (Avd. for urologi): aseeik at ous-hf.no

Hjerte-, lunge- og karklinikken​​

 • Irmelin Lowzow Lagem, irmlag at ous-hf.no
 • ​Manjit Kaur: manjit.kaur at medisin.uio.no Tlf. 23 07 37 38

Akuttklinikken

 • Faiza Moghal: Faiza.Moghal at ous-hf.no. Tlf. 23 02 61 54

 Prehospital klinik​​​k

 • ​​Marit Thielemann: marthi at ous-hf.no

Klinikk ​for laboratoriemedisin

 • Torbjørn Rognes (Avd. for mikrobiologi): torognes at ifi.uio.no. Tlf. 23 07 13 78
 • Natalie Enbusk Jacobsen (Avd. for medisinsk biokjemi): natjac at ous-hf.no
 • Line Mygland (Avd. for medisinsk genetikk): linmyg at ous-hf.no
 • Marianne Spalder Larsen (Avd. for farmakologi): mlarsen at ous-hf.no. 
  Tlf. 92 04 12 12
 • Lene Ellingsen (Avd. for immunologi og transplantasjonsmedisin): leelli at ous-hf.no
 • Ingunn Rode Grorud (Avd. for immunologi og transplantasjonsmedisin):
  inrode at ous-hf.no
 • Linda I. Solfjell (Avd. for patologi): Linda.I.Solfjell at rr-research.no
 • Ronny Sorkness (Avd. for rettsmedisinske fag): rmroso at ous-hf.no. 
  Tlf. 23 01 30 72

Klinikk f​or radiologi og nukleærmedisincam

 • Camilla von Krogh Lid: Camilla.Von.Krogh.Lid at ous-hf.no. Tlf. 23 07 09 59
 • Grethe Skjolde: gskjolde at ous-hf.no

Oslo sykehusservi​ce​​​​

 • Trond Olav Berg, (også sentral superbruker OUS): t.o.berg at rr-research.no. 
  Tlf. 23 02 70 68

Teknologi- og innovasjo​​nsklinikken

 • Kjersti Wendt: kwendt at ous-hf.no

Direktørens stab*​

 • ​Pål Bakke, (også sentral superbruker OUS): pal at ous-hf.no
  Tlf. 97 97 58 87

* Inkludert Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

Sist oppdatert 05.03.2024