Om kliniske studier

Kliniske studier er studier som utføres på mennesker og er også kjent som utprøvende behandling. Hensikten med kliniske studier er å undersøke virkningen av medisinske behandlingsmetoder for å sikre best mulig behandling av pasienter.

​Pasienter som er med i studier følges tett for å oppdage mulig effekt og bivirkninger av nye medisiner eller metoder.

Kliniske studier er viktige for å undersøke/teste ut:

  • Nye legemidler (medisiner)
  • Nytt medisinsk utstyr, f.eks. hofteproteser og pacemakere
  • Nye medisinske prosedyrer, f.eks. nye operasjonsteknikker, strålebehandlingsteknikker m.m.
  • Mestring, livskvalitet, bivirkninger etc. knyttet til en type behandling ved bruk av f.eks. spørreskjemaer

Oversikt over studiene finnes på oversiktssiden Kliniske studier

Oversikten er ordnet etter ulike sykdomskategorier, men det er også mulig å søke på bestemte diagnoser eller problemstillinger. Det er også mulig å søke på helseforetak/sted.

Nettstedet ble etabler høsten 2015 og vil være under oppbygging frem mot våren 2016. I mellomtiden vil det være mulig å finne flere studier ved søk på nettstedet til de regionale etiske komiteene for medisinsk og helsefaglig forskning, som har godkjenningsmyndighet for alle kliniske studier i Norge, og på et internasjonalt nettsted for kliniske studier:

Lenke til regionale etiske komiteer - prosjektsøk

Lenke til ClinicalTrials.gov - amerikansk database 

Sist oppdatert 18.01.2018