Økning i antall cannabis-utløste psykoser

Antall cannabis-utløste psykoser har økt betydelig de siste 20 årene både i Norge, Sverige og Danmark. Det viser en ny forskningsartikkel som har undersøkt forekomsten av rusutløst psykose i Skandinavia.

Erlend M. Aas
Publisert 02.09.2022
Sist oppdatert 28.02.2023
En person som blåser røyk
Foto: Endemoniada (CC)

​​​Rusutløst psykose er en alvorlig tilstand hvor man opplever psykotiske symptomer i forbindelse med rusbruk. Selv om symptomene oftest avtar etter noen dager uten rusbruk, kan tilstanden likevel være en indikator for fremtidige alvorlige psykiske lidelser. Tross dette vet vi lite om hvor vanlig rusutløste psykoser er.

Sammen med kollegaer fra Sverige, Danmark og Finland har Eline Borger Rognli, forsker hos RusForsk, brukt registerdata for å undersøke forekomsten av rusutløst psykose i de skandinaviske landene. Funnene viser at antallet psykoser utløst av cannabis har økt betydelig. Borger Rognli tror vi ser effekten av et noe økt forbruk, kombinert med mer betydelig mer potente cannnabisprodukter. 

- Flere studier indikerer at mer potent cannabis lettere utløser psykotiske symptomer og psykose. Både hasj og marihuana har blitt sterke de siste årene, altså med høyere innhold av den psykoaktive komponenten tetrahydrocannabinol, THC, forklarer hun.

Forskningsartikkelen er publisert i tidsskriftet Psychological Medicine. Les den her.

Schizofreni-indikator

Dette er første gang insidens (antall nye tilfeller per år) av rusutløst psykose er undersøkt over tid og i flere land. Slike sammenligninger er mulige fordi alle tre landene har godt utbygde offentlig tilgjengelige helsetjenester og nasjonale helseregistre der alle kontakter registreres. Dette er svært nyttig for å se på trender over tid og forskeren synes funnene er viktige.

Forsker Eline Borger Rognli

Forsker Eline Borger Rognli

- Cannabis blir mer og mer sett på som et ufarlig stoff, samtidig som produktene er mer potente. Økningen i cannabis-utløst psykose er i lys av dette kanskje som forventet, men en økningen er bekymringsfull ettersom det har blitt vist at blant de med cannabis-utløst psykose får omtrent én av tre en schizofrenidiagnose senere, sier Borger Rognli.

Dette antallet er høyere enn andre typer rusutløst psykose, hvor omtrent én av fire får en senere schizofreni-diagnose. Som en indikator for fremtidige alvorlige psykiske lidelser mener Borger Rognli det er viktig å følge med på forekomsten av rusutløst psykose.

- Behandlingsoppfølgingen av personer med rusutløst psykose er ofte korte innleggelser, med oppfordring om å avstå fra rusmiddelbruk etter utskrivelse. Det kan hende helsetjenesten bør tilby mer til denne gruppen.

Like funn på tvers av landegrensene

I studien brukte forskerne registerdata fra de nasjonale pasientregistrene i Norge, Sverige og Danmark, og så på alle tilfeller med rusutløst psykose fra 2000 til 2016 (2010 til 2015 i Norge). Forekomsten av rusutløst psykose var overraskende lik og stabil i disse tre landene, med 10-12 personer per 100.000 personer per år som behandles for rusutløst psykose. Dette innebærer cirka 500 personer per år i Danmark og Norge, og cirka 900 personer i Sverige. Rusutløst psykose er tre ganger så vanlig hos menn som blant kvinner.

- I alle landene var tilfellene med rusutløst psykose høyest blant de som brukt flere typer rusmidler samtidig. I Danmark var cannabis-utløst psykose den nest vanligste typen rusutløst psykose, mens den nest vanligste typen rusutløst psykose i Sverige og Norge var amfetamin-utløst psykose, utyper Borger Rognli.

Endringer over tid var også like på tvers av landegrensene. I alle land så forskerne en sterk økning av cannabisutløst psykose, omtrent en dobling i antall nye tilfeller fra starten til slutten av observasjonsperioden. Alkohol-utløste psykoser var synkende. 

Tallene på rusutløst psykose speiler også bruksmønsteret i befolkningen i landene. Cannabis er omtrent dobbelt så mye brukt i Danmark som i Norge. Tallene på cannabis-utløst psykose er også omtrent dobbelt så høye i Danmark som i Sverige og Norge. Amfetamin brukes mest i Sverige og Norge, og tallene på amfetaminutløst psykose og psykose utløst av flere rusmidler samtidig (der amfetamin ofte inngår) er også høyest i Sverige og Norge. 

- Det er en klar og stabil økning blant cannabis-utløste psykoser. Samtidig tror vi at risikoen for underrapportering er stor fordi det er mange som ikke søker hjelp, avslutter Borger Rognli.