Fungerer RusFACT?

Teamleder for RusFACT Sagene Marlene Falieras presenterte foreløpige forskningsresultater på Integrated Care and Assertive Outreach-konferansen i Verona.

Publisert 12.09.2019
Sist oppdatert 16.08.2021
Marlene Falieras presenterer foreløpige forskningsresultater på Integrated Care and Assertive Outreach-konferansen i Verona.
LOVENDE RESULTATER: Teamleder for RusFACT Sagene Marlene Falieras presenterte foreløpige forskningsresultater på Integrated Care and Assertive Outreach-konferansen i Verona.

​RusFACT Sagene er Norges første FACT team hvor målgruppen primært er personer med rusproblemer, som har omfattende og sammensatte hjelpebehov og ikke klarer å dra nytte av det ordinære hjelpetilbudet. Teamet som ble etablert i juni 2018, følger opp hver pasient og tilpasser behandlingen individuelt.

Gjennom FACT-teamets arbeid undersøker prosjektets forskningsgruppe om FACT-modellen er anvendbar og effektiv for personer med alvorlige ruslidelser. Fredag i forrige uke presenterte teamleder Marlene Falieras de foreløpige resultatene på Integrated Care and Assertive Outreach-konferansen i Verona.

- Så langt ser vi at det er nyttig å jobbe med FACT-modellen mot personer med rusproblemer som det vanligvis er vanskelig å nå. I tillegg til å bruke skadereduserende tiltak som adresserer rusbruken, undersøker og behandler teamet vårt både somatisk helse og psykiske lidelser daglig, fortalte hun.

FACT står for Fleksibel aktiv oppsøkende behandlings- og oppfølgningsteam, og er en egen metode med fokus på behandling, rehabilitering og recovery.

- Pasientene rapporterer at de aldri har fått så god oppfølgning, og at de opplever at deres stemme blir hørt gjennom behandlingen. Vi har oppdaget alvorlige sykdommer hos pasientene, som når blir behandlet. Vi kan monitorere det daglige funksjonsnivået til pasienten og tilpasse behandlingen deretter, fortalte Falieras.

Internasjonal konferanse

Den europeiske Integrated Care and Assertive Outreach-konferansen er den femte i rekken, og fokuserer på kommunalt psykiske helsearbeid, lavterskeltilbud og utadrettet helsearbeid.

Konferansen hadde over 500 deltakere fra hele Europa, og RusFACT Sagene-presentasjonen ble holdt foran en fullsatt sal. Flere deltakere tok i etterkant initiativ til å hospitere i prosjektet.

Bredt samarbeid

RusFACT Sagene er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Sagene, Velferdsetaten og Avdeling for Rus- og Avhengighetsbehandling ved OUS.

Forskningsgruppen består av Anne Signe Landheim og Hanne Clausen fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk helse (ROP), Eirin Hummelsund og Linda Elise Couessurel Wüsthof fra Velferdsetaten i Oslo kommune, samt Eline Borger Rognli fra RusForsk på Oslo Universitetssykehus.

Forskningsprosjektet vil følge FACT-teamet tre år frem i tid.