Stategisk forskningsområde

Persontilpasset tarmfloraterapi i klinisk medisin

Deltakende klinikker:
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Medisinsk klinikk
Klinikk for laboratoriemedisin
Kreftklinikken
Hjerte-, lunge- og karklinikken

JohannesERHov.png

Prosjektleder: Johannes Espolin Roksund Hov, Avdeling for transplantasjonsmedisin

Hovedpartnere i OUS: Jørgen Bjørnholt, Michael Bretthauer, Anne M. Dyrhol-Riise, Karianne Gammelsrud, Kjetil Garborg, Lars Gullestad, Åslaug Helland, Marte Høivik, Knut Lundin, Asle Medhus, Øyvind Molberg, Fredrik Müller, Dag-Henrik Reikvam, Ingebjørg Seljeflot, Marius Trøseid, Tone Tønjum

Prosjektbeskrivelse: I det strategiske forskningsområdet «Persontilpasset tarmfloraterapi i klinisk medisin» vil vi etablere et multidisiplinært team ved OUS for å planlegge, koordinere og gjennomføre kliniske behandlingsstudier rettet mot tarmfloraen. Tanken er å forbedre behandlingen ved en rekke sykdommer ved å påvirke tarmfloraens sammensetning, eller ved å velge behandling basert på den enkeltes tarmfloraprofil. Dette forskningsfeltet krever et samarbeid mellom spesialister i fordøyelsessykdommer, infeksjonssykdommer og mikrobiologer, i tillegg til spesialister på de individuelle sykdommene. En rekke studier har nylig blitt finansiert i dette feltet, inkludert behandling av primær C. difficile (pseudomembranøs) kolitt, systemisk sklerose, HIV-infeksjon og kardiovaskulær sykdom. Dette viser både potensialet i tarmfloramedisinen men også behovet for en felles strategi for raskt å kunne teste og tilby forskjellig typer behandling innen mange felter inkludert betennelsestilstander, infeksjonssykdommer og ved immunterapi mot kreft.

Sist oppdatert 03.12.2019