Strategisk forskningsområde

Nye persontilpassede managementstrategier for fibroserende sykdommer

Prosjektledere: Anna-Maria Hoffmann-Vold, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.

Medprosjektleder: Mona Elisabeth Rootwelt-Revheim, Avdeling for nukleærmedisin, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin.

 

Bilde av Anna-Maria Hoffmann-Vold
Anna-Maria Hoffmann-Vold

Bilde av Mona Elisabeth Rootwelt-Revheim
Mona Elisabeth Rootwelt-Revheim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektsammendrag

Dette strategiske forskningsområdet for utvikling av nye, persontilpassede managementstrategier for fibroserende sykdommer etablerer et nytt og interdisiplinært miljø bestående av fagmiljøer fra fire klinikker ved Oslo universitetssykehus (revmatologi, kardiologi, nukleærmedisin/radiologi, bioinformatikk og statistikk).

Vi kommer til å utvikle og teste nye molekylære avbildningsteknikker, kliniske verktøy og nye biomarkører og integrere og implementere disse direkte i klinisk praksis. Dermed vil vi utvikle persontilpassete metoder innen diagnostikk, oppfølging og behandling for pasienter med fibroserende sykdommer. Dette vil muliggjøre svært konkurransedyktig translasjons- og klinisk forskning, som vil fremme igangsetting av nye kliniske studier, til fordel for pasienter med fibroserende sykdommer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Sist oppdatert 25.04.2024