Strategisk forskningsområde

Multiomics-sekvensering av enkeltceller og spatial-karakterisering av kreftsvulster for å bekjempe resistens mot kreftbehan

Prosjektleder: Xavier Tekpli, Avdeling for medisinsk genetikk, Klinikk for laboratoriemedisin.

Medprosjektleder: Thomas Fleischer, Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken.

Bilde av Xavier Tekpli
Bilde av Thomas Fleischer

Xavier Tekpli og Thomas Fleischer.

Prosjektsammendrag

Persontilpasset kreftbehandling er å tilpasse behandlingen til hver enkelt kreftsvulst, og vi foreslår en forbedret strategi ved å analysere og beskrive hver enkelt celle i brysttumorer. Vi vil bruke en nytenkende strategi som utnytter multi-omics single-cell- og spatial-analyser av brysttumorer for å forstå og bekjempe resistens mot kreftbehandling.

Tradisjonelle metoder gir kun et gjennomsnitt av alle celler til stede i tumoren, mens metodene som vil bli brukt i dette prosjektet analyserer hver celle eller cellepopulasjon for seg. Ved hjelp av denne strategien vil vi identifisere celler og cellepopulasjoner som er resistente mot behandling, og vi vil designe og teste nye behandlingsregimer som er målrettet mot disse cellene. 

Sist oppdatert 21.01.2022