Strategisk forskningsområde

Celle-basert immunterapi mot kreft (STRAT-CELL)

Deltakende klinikker:
Kreftklinikken
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Klinikk for laboratoriemedisin
Barne- og ungdomsklinikken

 

Karl-JohanMalmberg.png

 

 

 

 

 

 

 


Prosjektleder: Karl-Johan Malmberg, Institutt for kreftforskning

Hovedpartnere i OUS: Johanna Olweus, Jon Amund Kyte, Ludvig Munthe, Geir E. Tjønnfjord, Tobias Gedde-Dahl d.y., Dag Josefsen, Anders Aune Tveita, Arne Kolstad, Jochen Büchner

Prosjektbeskrivelse: Immunterapi har blitt en hjørnesten innenfor kreftbehandling. En lang rekke strategier er tatt i bruk for å aktivere og rettlede pasientens eget immunforsvar, og involverer adoptiv overføring av ekspanderte lymfocytter (naturlige eller genetisk modifiserte). Det er imidlertid stort behov for nye strategier, både mot de tilfellene som er resistente mot nåværende behandling og mot andre sykdommer. Spesielt sykdommer som inkluderer faste svulster. Det overordnede målet for denne satsingen er å få de nye strategiene for gen-modifisering av cytotoksiske lymfocytter raskere ut i klinisk bruk.

Sist oppdatert 25.04.2024