Strategisk forskningsområde

Bevaring av fertilitet hos kreftpasienter

Prosjektleder: John Arne Dahl, Mikrobiologisk avdeling, Klinikk for laboratoriemedisin, medprosjektleder: Gareth Greggains, Avdeling for reproduktiv medisin, Kvinneklinikken.

John Arne Dahl
John Arne Dahl
Bilde av Gareth Greggains
Gareth Greggains

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektsammendrag

Kreftbehandling av unge kvinner kan føre til bivirkninger slik som tap av fertilitet. Sterilitet som følge av kjemoterapi kan ha stor innvirkning på livskvaliteten til pasientene og familien deres. Utvikling av avansert teknologi gjør det mulig å stadig oftere bevare fertilitet ved hjelp av nedfrysing av egg, embryo eller eggstokkvev. Forbedringer og variasjoner av metoder vil påvirke mulighetene til å bevare fertilitet. Vil skal sammenlikne fertilitet hos kreftpasienter som har fått fertilitetsbevarende behandling, opp mot standard behandling, og undersøke om norske pasienter har lik tilgang til fertilitetsbevarende behandling, målt opp mot internasjonale standarder.
 
Vi har funnet at det epigenetiske programmet (kjemiske merkelapper i forbindelse med DNA som er med på å styre genene) har en viktig rolle i modning av eggceller og for embryoutvikling. Dette har vært mulig å oppdage siden vi har utviklet en verdensledende metode for å undersøk epigenetiske merkelapper helt ned på enkeltcellenivå. Ved å studere det epigenetiske programmet i eggceller som gjennomgår modning, så vil vi oppnå en viktig målestokk for å vite om eggceller modnes riktig og fullstendig. Dette vil gi oss mulighet til å forstå hva som går galt ved modning av eggceller fra fryste eggstokker, og til å utvikle forbedrede metoder som vil gi bedre fertilitetsbevarende behandling.

Sist oppdatert 25.04.2024