Rett til tolk

Helsetjenesten har ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

På helsenorge.no kan du lese om temaene:

  • Få mest mulig ut av en tolket samtale
  • Tolkens rolle
  • Klager på tolketjenesten

Les mer om rett til tolk (helsenorge.no)

Sist oppdatert 05.09.2016