Behandling

Videokonsultasjon på Confrere

Confrere er en web-basert løsning som tilbyr videokonsultasjoner mellom pasient og helsepersonell. Løsningen er beregnet for at du som pasient kan bruke din egen pc/smarttelefon/nettbrett for å gjennomføre en sikker samtale med helsepersonell ved bruk av video, uten å måtte komme til sykehuset.

For å benytte Confrere må du ha tilgang til kamera og mikrofon. Du kan enten benytte smarttelefon, nettbrett, bærbar PC eller stasjonær PC med tilkoblet kamera/mikrofon/lyd. Smarttelefon/nettbrett kan være mer fleksibelt å bruke hvis du ønsker å vise frem et spesielt område på kroppen (f.eks utslett, hevelser etc) til din behandler mens videokonsultasjonen pågår. For å få bedre lyd og unngå ekko, anbefaler vi det at du benytter høretelefoner/headset.

Ved bruk av bærbar eller stasjonær PC må du sørge for at du har tilgang til nettleseren Chrome, Edge eller Firefox. Confrere fungerer ikke på nettleseren Internet Explorer.

Confrere kan fungere gjennom VPN/hjemmekontorløsninger, men i noen tilfeller kan det være tekniske utfordringer (lyd/bilde) ved bruk av slike løsninger.

Dersom du bruker 4G må du være oppmerksom på at videosamtaler kan bruke en del datatrafikk.

Før

Hvordan får du tilgang?

Din behandler inviterer deg til videokonsultasjon via:

 1. En nettadresse som du får i innkallingsbrevet til den polikliniske timen, eller
 2. SMS eller e-post med lenke til videokonsultasjonen

 • Skriv inn nettadressen fra innkallingsbrevet i din webleser på pc, nettbrett eller smarttelefon
 • Følg instruksjonene under (se felles instruksjoner)

 • Du mottar en SMS eller e-post med lenke til videokonsultasjonen
 • Trykk på lenken og følg instruksjonene under (se felles instruksjoner)

Under

Felles instruksjoner

 1. Trykk på navnet til din behandler
 2. Skriv inn ditt navn og telefonnummer, før du trykker på knappen «Neste»
 3. Bekreft så din identitet ved å velge enten BankID eller BankID på mobil og følg de vanlige instruksene som tilhører. Når identiteten din er bekreftet kommer neste bilde opp.

I dette bildet trykker du på knappen «Gi tilgang til kamera og mikrofon», slik at behandleren din kan se og høre deg

Du vil så få opp tre spørsmål hvor du må svare enten ja eller nei;

 • Kamera - kan du du se deg selv? Trykk «Ja» eller «Nei»
 • Høyttaler - kan du høre ringetonen? Trykk «Ja» eller «Nei»
 • Mikrofonen din fungerer (her må du selv snakke for å få opp lydsignaler på skjermen – sjekk at lydsignalene vises når du snakker)

Trykk så på knappen «Neste». Løsningen tester nå ditt nettverk. Vent til du får opp beskjeden «Nettverket ditt er bra».

Les under avsnittet «Hva gjør du når det ikke fungerer?», dersom du får om en av disse tre beskjedene;

 • Nettverket ditt er for dårlig for videosamtaler
 • Nettverket ditt blokkerer videosamtaler
 • Nettverket ditt kan forbedres

Trykk så på knappen «Jeg er klar, gi beskjed til [navn på din behandler]». Du vil nå få opp teksten «Din behandler vil ta deg i mot så snart som mulig». Hold vinduet åpent til din behandler tar kontakt.
Trykk på knappen «Aksepter samtale».

Nederst i vinduet har du fire symboler du kan bruke ved behov:

 • Snu kamera
 • Skru av kamera
 • Avslutt samtale
 • Skru av mikrofon

Etter

Når samtalen er over trykk på «Avslutt samtale». Etter at samtalen er avsluttet vil du få opp spørsmålet «Hvordan var kvaliteten på lyd og bilde i samtalen?». Velg det alternativet som passer best for deg.
Trykk på knappen «Send tilbakemelding». Lukk nettleseren.

Dersom du mister forbindelse underveis i samtalen vil et av to alternativer bli brukt;

 • Behandler vil forsøke å invitere deg til en ny samtale
 • Behandler vil ta kontakt med deg på telefon

Følg instruksjonene på skjermen dersom du får opp en av de tre følgende beskjedene når du tester ditt nettverk;

 • Nettverket ditt er for dårlig for videosamtaler
 • Nettverket ditt blokkerer videosamtaler
 • Nettverket ditt kan forbedres

Hvis du mottar andre feilmeldinger eller utfordringer tilknyttet løsningen, kan du ta kontakt med kundeservice i Confrere. Trykk da på knappen «Kontakt kundeservice».

Ta kontakt med poliklinikken via telefon dersom du ikke klarer å få logget deg på i første omgang.