Gaustad tar i bruk ny og effektiv behandlingsmetode

NRK nyhetene kunne vise til en ny og effektiv metode, som var blitt utviklet av OCD-teamet i Helse Bergen for å behandle pasienter med angstlidelser/ Obsessive Compulsive Disorder (OCD). Gaustad var en del av den nasjonale OCD-dugnaden, og vil trolig få fjernet sin pasient-venteliste i løpet av kort tid.

​Angst- og tvangslidelsespoliklinikken på Gaustad er en del av den nasjonale OCD-dugnaden sammen med OCD terapeuter over hele landet. Leder av OCD-teamet i Helse Bergen, Gerd Kvale har sammen med sitt team utviklet et intensivt behandlingsopplegg for behandling av Obsessive Compulsive Disorder (OCD).

Dekning av OCD-dugnaden

Her kan dere lese NRK sin dekning av den nye behandlingsformen.

Her kan dere lese Dagens Medisin sin dekning av reduksjon av ventelister.

Fremdrift

Planen er å få opplæring i den nye 4-dagers effektive behandlingsformen, og samtidig redusere ventelisten på Oslo Universitetssykehus (OUS) ved å kunne tilby denne behandlingsformen ved Gaustad. Etter nødvendig opplæring og godkjenning er formålet å innføre det 4-dagers behandlingsformatet, som et primærtilbud til pasienter med OCD/tvangslidelse. Ved å ta i bruk denne metoden vil Angst- og tvangslidelsespoliklinikken på Gaustad øke behandlingskapasiteten, samt i tillegg til å kunne tilby en ettertraktet og effektiv behandlingstilnærming for pasienter med OCD. Forhåpentligvis innen relativt kort tid etter mottatt henvisning.

Bakgrunn

Etter at OCD teamet ble etablert ved angst- og tvangslidelsespoliklinikken på Gaustad i 2014 har antall OCD henvisninger vært stadig økende og langt større enn det ble forutsatt ved etableringen. Konsekvensene ble stadig lengre ventelister, og ventetiden på behandling var høsten 2016 på cirka 1 år. Dette har resultert i en avtale med Helse Bergen, hvor OCD terapeuter fra hele landet nå får opplæring i det nye 4-dagers behandlingsformatet.

Sist oppdatert 08.03.2017