Seksjon for plan og anskaffelse

Alle anskaffelser av medisinsk-teknisk utstyr (MTU) for Oslo universitetssykehus HF skal gjøres av Seksjon for plan og anskaffelse. Dette gjelder også utstyr som er finansiert med eksterne midler som for eksempel legater, fond og forskningsmidler.

Seksjon for plan og anskaffelse (PA) består av prosjektledere og rådgivere inndelt i kategoriene: laboratorieutstyr, bildedannende utstyr/stråleterapeutisk  utstyr, intensiv/anestesi og operasjon/kirurgi. Seksjonen ledes av Annika Barmen. 

Hovedoppgaven er å bistå avdelingene med å anskaffe nytt MTU innenfor de rammer som lov om offentlige anskaffelser setter. Vi gjennomfører hele anskaffelsesprosessen fra behovsanalyse til utarbeidelse av kravspesifikasjon, utlysning av konkurranse, evaluering av tilbud, utarbeidelse av kontrakt og bestilling til implementering av nytt MTU. 

Seksjon for plan og anskaffelse samarbeider tett med øvrige seksjoner i Medisinsk-teknologisk avdeling og bidrar til strategiske vurderinger og analyser av MTU-parken.

  • at anskaffelsen er i henhold til gjeldende lover og forskrifter
  • at behovet utredes og at brukerne får det MTU som trengs for nødvendig pasientutredning og behandling
  • anskaffelser samordnes og koordineres med sykehusets avdelinger, herunder involvering av Eiendomsavdelingen for å ivareta forhold for installasjon i bygg
  • effektiv og kostnadsbesparende anskaffelsesprosess som resulterer i gode avtaler
  • avtaleforvaltning og leverandøroppfølging
Seksjon for plan og anskaffelse samarbeider med Nye Oslo universitetssykehus og Regionalt kompetansesenter for samordning av MTU-anskaffelser i Helse Sør-Øst.

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo