Seksjon for økonomi og kvalitet

Seksjon for Økonomi og kvalitet består av 9 stillinger, og ivaretar oppgaver på tvers av seksjonene i avdelingen. Det er også tett samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger og personell, samt eksterne leverandører av utstyr og IKT-tjenester.

Våre oppgaver omfatter blant annet økonomi, kvalitet, kompetanseutvikling, generell administrasjon, forvaltning av serviceavtaler for MTU, og oppfølging av system for forvaltning/drift/vedlikehold av MTU. Seksjonen er også involvert i ulike prosjekter som ikke direkte gjelder anskaffelser av MTU. Seksjonen er i utvikling, og omfanget av oppgaver endres i tråd med avdelingens behov.

Kontakter: 

En mann som smiler til kameraet
Andrè Nygård
Seksjonsleder
anygaard@ous-hf.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål, bygg 15 A. Forskningsveien 2B 4. etasje.
En glassbygning med et skilt

Forskningsveien 2B

Forskningsveien 2B

0373 Oslo