Seksjon for forskning og utvikling MTU

For at Medisinsk teknologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF skal kunne levere tjenester på et tilstrekkelig høyt nivå har det gjennom alle år vært nødvendig med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Vår visjon er å finne teknologier som gjør pasienten bedre. I arbeidet mot denne visjonen har vi fokus på å være Utforskende, Imøtekommende og Teknologikritisk.

bilde griseforsøk
 

Hva gjør vi?

på Forskning og utviklingsavdelingen (FoU-seksjonen)har vi følgende mål:

  • Tre fullførte klinisk rettede prosjekter hvert år.
  • Ett innvilget patent eller ny metode/teknologi til pasientbehandling hvert tredje år.
  • Minimum ti publikasjoner i internasjonale refereetidsskrift i året.
  • Minimum en fullført doktorgrad hvert tredje år.

Hva kan vi?

FoU-seksjonen har høy faglig kompetanse på forskning innen medisinsk-teknologi og utvikling av sensorer for klinisk bruk. I samarbeid med med Fysisk institutt, UIO, har vi etablert forskningsgruppen "Oslo Bioimpedance & Medical-Technology Group". Vi bedriver grunnforskning, men hoveddelen av forskningsaktiviteten er anvendt forskning og innovasjon initiert og drevet i tett samarbeid med de kliniske avdelingene ved OUS.

Foto av Håvard Kalvøy

Håvard Kalvøy
Avdelingsleder
Tlf : 958 42 702 / 230 71589
Epost: hkalvoy@ous-hf.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet, D3 3. etasje, D3.3037
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Artikler