Drone til å frakte prøver

"Det tas 20 millioner blodprøver i året — bare fra biokjemisk laboratorium på Ullevål sykehus, OUS. Tidligere hadde hvert sykehus i OUS sin egen virksomhet med egne laboratorier. I dag er det sentralisert. I dag tar det cirka 4 timer fra en prøve er tatt til den er ferdig analysert. Med drone kan det ta 1 time! " (Kilde: Shifter.no)

Mona Rønningsen (hentet fra Shifter.no)
Publisert 07.06.2018
Sist oppdatert 05.06.2020
En lege som holder et stetoskop
Foto: Vilde Mebust Erichsen

DroneBud AS planlegger å sende biologisk materiale gjennom luftrommet.

DroneBud AS et rent forskningsprosjekt som er eiet av Inven2. Det er et mål i 2018 å få på plass en test-drone. Dette blir en stor transportvirksomhet som skal overføre til en helt ny plattform.
– Det er en krevende løp. Vi kan ikke bare leke oss med en liten drone. Vi skal derimot overføre en stor transportvirksomhet over på en helt ny plattform.

Helse Sør-Øst har bidratt med noe finansiering. Sykehuset Innlandet, Forsvarets forskningsinstitutt, forskningsorganisasjonen SINTEF og Meterologisk institutt er alle partnere i en prosjekt-søknad til Forskningsrådet. Luftfartstilsynet har også vist interesse, men stiller høye krav:
– Dette handler jo rett og slett om å lage et flyselskap på lik linje med Norwegian og SAS. Vi må også ha en pilot som kan kontrollere, kanskje fly flere droner samtidig – og gripe inn om nødvendig, sier Erik Fosse ved OUS.

Les mer: https://shifter.no/kjendislege-blir-dronegrunder-vil-sende-blodprover-mellom-sykehus/