Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er utstyr for spesialisert medisinsk behandling utenfor sykehus. Utstyr brukes for å bedre pasientens medisinske tilstand og bidrar ofte til å opprettholde livsviktige funksjoner.

Ernæringspumpe, oksygenutstyr og forstøverapparat er eksempler på utstyr som lånes ut. Pasienten kan bruke utstyret selvstendig i sitt hjem eller i institusjon, eller få hjelp av pårørende, hjemmesykepleie eller personell i institusjon for å gjennomføre behandlingen.

Koronapandemien og krigen i Ukraina har medført leveringsproblemer også for medisinsk teknisk utstyr og medisinsk forbruksmateriell. Innimellom er vi tomme for enkelte typer utstyr. Det er derfor ekstra viktig nå at pasienter som låner behandlingshjelpemidler av sykehuset, tar godt vare på utstyr og forbruksmateriell. 

Seksjon for medisinsk hjemmebehandling ved Ullevål sykehus har ansvaret for utlån av behandlingshjelpemidler til hjemmebehandling for befolkningen i Oslo, unntatt Grorud, Stovner og Alna, som tilhører opptaksområdet til Akershus universitetssykehus HF. Ansvaret gjelder også behandlingshjelpemidler til beboere i sykehjem og andre institusjoner på kommunalt nivå, forutsatt at behandlingen er igangsatt i sykehus.

Sykehusavdelingen som starter opp behandlingen, har ansvaret for å gi opplæring i bruk av utstyret til pasienten, pårørende eller andre som skal hjelpe pasienten å bruke utstyret. 

Seksjon for medisinsk hjemmebehandling mottar skjema fra sykehusavdelingen om hvilken type utstyr pasienten trenger. Vi låner ut utstyr og leverer ut forbruksmateriell. Ved tekniske problemer med utstyret eller andre spørsmål, ring 23 01 65 04, kontakt oss via Helsenorge (se informasjon om Digital dialog) eller møt opp i vår besøksekspedisjon i bygg 15, inngang 15D, på Ullevål sykehus.

Medisinsk-teknisk utstyr skal kun brukes av pasienten det er lånt ut til – og skal leveres tilbake til bygg 15 på Ullevål sykehus hvis det ikke lenger er i bruk.

Utlånsskjema på behandlingshjelpemidler.no/utlan

Utstyrstyper på behandlingshjelpemidler.no/utstyr

Forbruksmateriell Seksjon for medisinsk hjemmebehandling selv lagerfører, utleveres fra bygg 15 på Ullevål. Det er mulig å hente eller få tilsendt per post.

Forbruksmateriell som utleveres via apotek:

 • Forbruksmateriell til insulinpumpe/kontinuerlig blodsukkermåler– utleveres kun hos Sykehusapoteket Oslo, Ullevål (etter at skjema fra legespesialist er registrert hos Seksjon for medisinsk hjemmebehandling).
 • Forbruksmateriell til gastrostomi, nasogastrisk sonde og ernæringspumper: Pasienter med oppstart før 1. juni 2023, skal fortsatt bestille forbruksmateriell hos Sykehusapoteket Oslo, Ullevål. Pasienter med oppstart av den type behandling fra og med 1 juni 2023, skal bestille forbruksmateriell hos Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet.
 • Forbruksmateriell til tracheostomi utleveres hos Sykehuset Oslo, Rikshospitalet (etter at skjema er registrert hos Seksjon for medisinsk hjemmebehandling). 
 • For noen andre typer forbruksmateriell som Seksjon for medisinsk hjemmebehandling ikke lagerfører, vil pasienten få et bekreftelsesbrev, hvor det er spesifisert hvilke typer forbruksmateriell pasienten kan få utlevert i apotek.
Hva som utleveres fra apotek og hva som utleveres direkte fra lager i sykehuset, varierer for behandlingshjelpemiddel-enhetene ved de ulike helseforetakene. Ved flytting til annet geografisk område, kontakt ny BHM-enhet om dette.

Er du pasient og låner behandlingshjelpemidler av Oslo universitetssykehus, Ullevål, kan du enkelt få tilgang til å kommunisere digitalt med oss via Helsenorge.

Ta kontakt på telefon 23 01 65 04 i åpningstiden eller bruk skjemaet vårt https://behandlingshjelpemidler.oushf.no (velg der Oslo universitetssykehus HF og oppgi i fritekstfeltet at du ønsker Digital dialog). 

Da sender vi invitasjon om Digital dialog til din innboks på helsenorge.no

Når du har logget deg inn og har sendt svar på invitasjonen, har du tilgang til å sende oss meldinger i fritekst om din utstyrsbehandling og bestilling av forbruksmateriell vi lagerfører. Når du vil kontakte oss, logg inn på Innboks på Helsenorge og bruk invitasjonsbrevet eller en melding fra oss til å skrive og sende melding.

Har du fått beskjed av Seksjon for medisinsk hjemmebehandling om at forbruksmateriellet du trenger skal bestilles hos sykehusapoteket, gå inn på https://bestilling.sykehusapotekene.no hvis du ønsker å bestille digitalt. Det gjelder særlig forbruksmateriell til insulinpumpe/CGM og til gastronomi/nasogastrisk sonde/ sondernæringspumpe.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:30 - 14:30
 • Tirsdag 08:30 - 14:30
 • Onsdag 08:30 - 14:30
 • Torsdag 08:30 - 14:30
 • Fredag 08:30 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Digitalt via Helsenorge

Digitalt skjema, Helsenorge
Eller send digital dialog melding fra din innboks på Helsenorge

Slik finner du fram

Oppmøtested

Seksjon for medisinsk hjemmebehandling
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Bygg 15D, Kirkeveien 166
0450 Oslo

Adresse

Åpningstider
 • I dag 08:30 - 14:30
 • Mandag 08:30 - 14:30
 • Tirsdag 08:30 - 14:30
 • Onsdag 08:30 - 14:30
 • Torsdag 08:30 - 14:30
 • Fredag 08:30 - 14:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo