Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) ble etablert i 2003 av Helse- og omsorgsdepartementet. Tjenesten er administrativt underlagt Prehospital klinikk, Oslo universitetssykehus HF. NAKOS arbeider med undervisning, forskning og kvalitetsprosedyrer innen området akuttmedisin utenfor sykehus. Avdelingen ledes av konstituert leder Jo Kramer-Johansen

NAKOS samarbeider etter en nettverksmodell med landets ambulansetjenester, luftambulansetjenesten og medisinsk nødmeldetjeneste. Aktiviteten er også rettet inn mot legevakt og sykehusenes akuttmottak, samt beredskap for store ulykker og katastrofer. NAKOS er ansvarlig for det nasjonale medisinske kvalitetsregisteret for hjertestanspasienter. Kompetansetjenesten fungerer som en rådgiver innenfor fagområdet for sentrale helsemyndigheter, helseforetak og andre organisasjoner og etater med oppgaver innen prehospital akuttmedisin.

Kontakt

Postadresse

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oslo universitetssykehus - Ullevål
Bygning 31, inngang B, 3. etasje
Kirkeveien 166
0407 OSLO
Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo