Brukerrådet i Prehospital klinikk

Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser. Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte.

En gruppe mennesker som poserer foran et helikopter
Fra venstre: Anna Marie Moesmand, Thyra Giæver, Martin Hanestad, Arild Hagen. Ikke tilstede: Celine Halvorsrud. Foto: Anne Lise Hagaseth, OUS

Brukerrådet har følgende mandat

  • Være rådgivende for klinikkleder i saker som angår tilbudet til pasientene.
  • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
  • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
  • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten.

Brukerrådet møtes ca. fire ganger i året. Rådet bidrar inn i diverse utvalg og forskning som til enhver tid er aktuelle.

Brukerrådet skal ikke behandle enkeltsaker eller klagesaker.

Brukerrådets representant​​er​

Leder: Arild Hagen , Norges Blindeforbund

Øvrige medlemmer​

  • Thyra Giæver, MS - forbundet
  • Celine Halvorsrud, Momentum – foreningen for arm- og benprotesebrukere
  • Martin Hanestad, Norsk revmatikerforbund
  • Anna Marie Moesmand, Norsk revmatikerforbund
  • Stephen Sollid, klinikkleder Prehospital klinikk
  • Anne Lise Hagaseth, samhandlingskoordinator prehospital klinikk/sekretær​

Kontaktinformasjon for klinikkens bruk​erråd

Postadresse​​

Oslo universitetssykehus HF
Prehospital klinikk, Brukerrådet v/Anne Lise Hagaseth
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

E-post​​​

Anne Lise Hagaseth, xnnchr@ous-hf.no  

Sist oppdatert 20.02.2024