Avdeling for utenlandskontor og behandlingsreiser

Avdelingen har ansvaret for pasienter tilhørende Helse Sør-Øst og som trenger utenlandsbehandling etter pasientrettighetsloven. Avdelingen ledes av Harald Stoud Platou

Kontoret tar imot søknader for pasienter som ønsker behandling i utlandet eller som ønsker refusjon for gjennomført behandling i utlandet. Hvem som helst kan søke om behandling i utlandet og det er ikke et krav om at søknaden må forhåndsgodkjennes før behandlingen gjennomføres. Det er heller ikke et krav om at søknaden må fremmes av lege.

Kontoret har utarbeidet et søknadsskjema som kan brukes ved søknad om utenlandsbehandling når lege søker på vegne av pasienten. Søknadsskjema og veiledning kan bestilles fra kontoret eller lastes ned fra denne siden. Når det ikke er lege som søker på vegne av pasienten er det tilstrekkelig med et brev som beskriver situasjonen og hvor du ønsker behandling. Ta gjerne kontakt med oss på telefon for muntlig veiledning.

Les mer om utenlandsbehandling på Dine Rettigheter

De andre regionene har følgende kontorer:

Helse Midt-Norge: St. Olavs Hospital
Helse Vest: Helse Bergen / Haukeland universitetssykehus
Helse Nord: Helse Nord RHF

 

Avdelingen ledes av Harald Stoud Platou