Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Oslo betjener nødnummeret 113 og håndterer medisinsk nødmelde- og kommunikasjonstjeneste for Oslo, Akershus og Østfold, samt Kongsvingerregionen. AMK har til oppgave å iverksette riktig hjelp til riktig tid når det har oppstått en akutt hendelse eller situasjon som følge av ulykke eller sykdom. Avdelingen ledes av konstituert leder Tanja Hande

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Oslo betjener nødnummeret 113 og håndterer medisinsk nødmelde- og kommunikasjonstjeneste for Oslo, Akershus og Østfold, samt Kongsvingerregionen. 

Operasjonsområdet omfatter en variert geografi og demografi, med en populasjon på om lag 1,5 millioner innbyggere. AMK-sentralen styrer og koordinerer mellom 70-90 enheter på daglig basis.

AMK Oslo håndterer også luftambulanseoperasjoner i Helse Sør-Øst og har også funksjon som Regional AMK-sentral ved ekstraordinære hendelser og situasjoner. I 2014 håndterte AMK Oslo 489.993 samtaler som tilsvarer om lag 41.000 samtaler pr. mnd. I tillegg kommer samtaler mellom biler via radiosamband som utgjør ca 500 000 samtaler pr år.

AMK Oslo er også tilknyttet en døgnbemannet tolketjeneste som muliggjør simultanoversettelse på mange språk mellom vårt personell og innringer.

AMK Oslo er betjent med følgende personellkategorier

  • Operasjonsleder: leder og koordinerer virksomheten og er leder for mannskaper på vakt.
  • Medisinsk operatør: mottar 113-samtaler, vurderer meldingen, veileder innringer og beslutter primærtiltak. Medisinsk operatør er autorisert sykepleier eller ambulansearbeider og har særskilt opplæring og godkjenning.
  • Ressurskoordinator: håndterer operative oppgaver i AMK.  Styrer Prehospitalt senters operative enheter, prioriterer oppdrag med samme hastegrad og fordeler disse til operative enheter. Sekundært håndterer ressurskoordinator andre henvendelser.
  • Luftambulansekoordinator: er ressurskoordinator dedikert til koordinering av ambulansehelikoptre og ivareta "flight following" for operatøren.

Kontakt

Telefon

Ved behov for øyeblikkelig hjelp (akutt og/eller livstruende sykdom), ring 113.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp (akutt og-/eller livstruende sykdom), ring 113.