Juridisk avdeling

Juridisk avdeling i Oslo universitetssykehus yter juridiske tjenester til hele sykehuset, har også ansvar for å ivareta sykehusets rettslige interesser samt å håndtere søksmål og tvister.

Sykehuset opptrer i ulike roller, de viktigste er som sykehusinstitusjon/helseforetak, arbeidsgiver, forretningspart, byggherre, offentlig organ, forsknings- og utdanningsinstitusjon.  Lover og regler stiller krav og ansvar til sykehuset i disse rollene og Juridisk avdeling dekker aktuelle rettsområder for sykehuset.

Avdelingen har også en rolle i antikorrupsjonsarbeid og Juridisk direktør er også mottaker av varslingssaker.

KontaktpersonRandi Borgen (juridisk direktør)

Kontakt

Telefon

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Juridisk avdeling
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1, 4. etasje.
Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo