Leverandørkontakter i OUS

Liste over leverandørkontakter i Oslo universitetssykehus. Leverandører og legemiddelfirma skal sende invitasjoner til kurs og konferanser til de aktuelle leverandørkontaktene i den enkelte klinikk.

Leverandørkontakter per klinikk og avdeling
Fagområde Leverandørkontakt
​Teknologi- og innovasjonsklinikken ​Klinikkleder Jan Olav Høgetveit​
​Avdeling for teknologi og e-helse             Kenneth Solstrand
​Intervensjonssenteret                                 Mona-Elisabeth Rootwelt-Revheim
​Medisinsk-teknologisk avdeling                Manuel Henriquez
Avdeling TIK - Nye OUS   ​ Torkel Thune
Innovasjon (egen stabsenhet)                  ​ ​Christian Skattum 
 
Medisinsk klinikk Klinikkleder Asle W. Medhus
Geriatrisk avdeling Nina Bjørgill Tallaksen
Endokrinologisk avdeling Lene Kristine Seland
Akuttavdelingen Dag Jacobsen
Generell indremedisin Nina Bjørgill Tallaksen
Nyreavdelingen Aud-Eldrid Stenehjem
Avdeling for klinisk service Vala Augustsdottir
Hjerteavdelingen Sigrun Halvorsen
Lungeavdelingen Berit Baklid Ege
Infeksjonsavdelingen Anne Maagaard
Gastromedisinsk avdeling Asle W. Medhus
   
Klinikk psykisk helse og avhengighet

Petter Andreas Ringen

Søndre Oslo DPS Asbjørn Syversen
Barne- og Ungdomspsykiatri Morten Ørbæk
Nydalen DPS Erlend Hangaard
Døgnbehandling Lisbeth Nilsen
Forskning og Innovasjob Trine Vik Lagerberg
Nasjonale og Regionale tjenester Trond Haakon Noddeland
Rus og Avhengighet Anne Beate Sætrang
​Akutt Thorbjørn Sundin
   
Hjerte, lunge- og karklinikken Klinikkleder Bjørn Bendz
Kardiologisk avdeling Thor Edvardsen
Koordinering og poliklinikk Lill Braathen
Karavdelingen Jon Otto Sundhagen
Lungeavdelingen HLK Are Martin Holm
Thoraxkirurgisk avdeling Arnt Fiane
Institutt for eksperimentell med.forskning Mathis Korseberg Stokke
Institutt for kirurgisk forskning Håvard Attramadal
   
Kvinneklinikken   Klinikkleder Marit Lieng
Fødeavdelingen

Miriam Nyberg

Gynekologisk avdeling Kirsten Hald​​
​Fostemedisinsk avdeling Vasilis Sitras
​Reproduksjonsmedisinsk avdeling Peter Fedorcsak
​FoU Ingvild Krarup Sørbye
   
Barne- og ungdomsklinikken ​​Klinikkleder Ellen Ruud
Barneavdelingen for nevrofag Anette Ramm-Pettersen
Nyfødtintensiv avdeling Charlotte Tscherning Wel-Wel
Avdeling for sjeldne diagnoser Nina Benan
Avdeling for nyfødtscreening Olve Moldestad
Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus Trond H. Diseth
Pediatrisk forskningsinstitutt Runar Almaas
​Barneavdeling for allergi og lungesykdommer N. Iren Lindbak Matthews
​Barnekardiologisk avdeling  ​Gaute Døhlen
​Avdeling for barnemedisin, Ullevål Siril Kleiven​
​Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer Anne Grete Bechensteen​
Barneavdeling for legeutdanning Marius Kurås Skram
​Avdeling for barnemedisin og transplantasjon, Rikshospitalet Cathrine Nyrud
Klinikk for laboratoriemedisin Klinikkleder Andreas Matussek
Avdeling for farmakologi Berit Muan
Avdeling for med. genetikk Dag Erik Undlien
Avdeling for patologi Bodil Bjerkehagen
Avd. for immunologi og transfusjon  John Torgils Vaage
Avd. for mikrobiologi  Fredrik Müller
Avd. for medisinsk biokjemi Olav Klingenberg
​Avd. for rettsmedisin Truls Simensen
   
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin Klinikkleder Paulina B. Due-Tønnessen
   
 Oslo sykehusservice Klinikkleder Geir Teigstad
Adm. fellesfunksjoner Bjørn E. Helle
Innkjøp og logistikkavdelingen Paulina Wedde​
Eindom Steinar Holm
Forskningsstøtte Kristin.Bjordal
Smittevern Egil Lingaas
Arbeidsmiljøavdelingen Jill Jahrmann
Renhold Rigmor Lukkasen
​Kjøkken Vidar Arnesen
   
Kreftklinikken Klinikkleder Sigbjørn Smeland
Avd. for kreftbehandling Stein Kaasa
Avd. for medisinsk fysikk Jan Rødal
Avd. for blodsykdommer Geir E. Tjønnfjord
Avd. for klinisk service (KKT) Steinar Krey Voll
Institutt for kreftgenetikk og informatikk Håvard E. Danielsen
Institutt for kreftforskning Kjetil Taskén
Avdeling for gynekologisk kreft Erik Rokkones
   
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon Kim Aleksander Tønseth
Avd. for gastrokirurgi og barnekirurgi Elin Henriksen
Avd. for urologi

Kristin Rennesund

Avd. for transplantasjonsmedisin JanneMarlene Gripheim
Avd. for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer Jorunn Hagen Rønsen
Institutt for indremedisinsk forskning Bente Evy Halvorsen
   

Ortopedisk klinikk

Klinikkleder Rolf Riise
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet

Elin Salbu (operasjon)
Naziha Elabdellaoui (annet)

Ortopedisk avdeling, Ullevål Else Randi Bjone
   
Nevroklinikken Klinikkleder Eva Bjørstad
Stab Nevroklinikken@ous-hf.no
Nevrokirurgisk avdeling Frode Kolstad
Nevrologisk avdeling Mathias Toft
Avdeling for kompleks epilepsi - SSE Grete Almåsbak   
Avdeling for Nevrohabilitering

Lotta Fladby Tholander​

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Cecilie Røe

Avdeling kjønnsidentitetsutredning av voksne

 

Kjersti Gulbrandsen

Avdeling for forskning og utvikling

​John Anker Zwart

   
Akuttklinikken Klinikkleder Øyvind Skraastad
Avdeling for anestesisykepleie Marie Hylen Klippenberg​
Sterilavdelingen Marianne Palm
PO/Intensivavdelingen Mons Sjøberg​
Operasjonsavdelingen Anne Kari Amundsen Bø
Akuttmottak Inger Larsen
Avdeling for anestesiologi     Kristin Sem Thagaard
Avdeling for smertebehandling               Audun Stubhaug

​ Avdeling for traumatologi

​Tina Gaarder

​Forskning og Utvikling Leiv Arne Rosseland
   
Prehospital klinikk Stephen Johan Mik​al Solid
Stab Anita Walsøe
​Ambulansetjenesten Ola Borstad
​Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral ​​Katharina Lende
​Pasientreiser ​Egil Johannesen
​Luftambulanse Christian Buskop
Klinikk for Hode-, Hals-, og Rekonstruktiv kirurgi Klinikkleder Kim Alexander Tønseth
Stab Marianne Hægh Martinussen
Øyeavdelingen

Morten Carstens Moe​

Øre-, nese-, halsavdelingen

Kjell Rasmussen

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi,
Rikshospitalet

Pernille Lindholm​

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Ullevål Michael Schneider
Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Radiumhospitalet Truls Ryder
Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling Kathrine Dahl
Kirurgisk avdeling for barn Marianne Hægh Martinussen
 


 

​Kreftregisteret Giske Ursin
​Forskningsavdelingen ​Espen Enerly

 

​ 

Sist oppdatert 27.02.2024