Innkjøpsseksjonen

Innkjøpsseksjonen har hovedansvaret i anskaffelsessaker og gir faglig og merkantil bistand i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  De har også ansvar for support av bestillingssystemene, samt oppdatering og  vedlikehold  av varekataloger, leverandørregister og fullmaktsregister.

Klare rammer for samhandling!

De regionale helsefortakene (RHF) har inngått samhandlingsavtaler med Legemiddelindustrien og leverandører for helse-norge. Avtalene sikrer at samhandling skjer på en faglig og etisk korrekt måte.


Les mer om etikk, miljø og samfunnsansvar på Helse Sør-Øst sine nettsider 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Innkjøpsseksjonen
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Forskningsparken

Gaustadallèen 21

0349 Oslo

Nyttig informasjon for leverandører