Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)

OCBE er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Vi yter bistand innen klinisk forskningsmetodikk inkl. statistisk og epidemiologisk metode i alle deler av forskningsprosessen, og vi arrangerer kurs.

Vi driver aktiv forskning innen et bredt spekter av metodologisk og anvendt statistikk og epidemiologi. Vi yter bistand innen klinisk forskningsmetodikk inkludert statistisk og epidemiologisk metode i alle deler av forskningsprosessen, og vi arrangerer kurs ved Oslo universitetssykehus HF og ved Universitet i Oslo. OCBE bidrar også inn i forskningsstøtte for kliniske studier (CTU). 

Les mer på våre nettsider hos Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (engelske sider).

Forskningsveiledning 

Vi tilbyr gratis forskningsveiledning innen:

  • Valg av design og metode
  • Utvalgs-/styrkeberegning
  • Statistiske og epidemiologiske analysemetode
  • Presentasjon og tolkning av resultater

Benytt kontaktskjema for bestilling av veiledningstime.

Prosjektdeltakelse

Du vil motta svar på henvendelsen innen ca 1 uke etter henvendelsen, da settes du i kontakt med en av våre forskere, og dere vil sette opp et møte hvor dere diskuterer prosjektet ditt. Normalt avsettes en time til første møte, deretter kan man ha oppfølgingsmøter avhengig av behov.

For stipendiater er det anbefalt at veileder(e) deltar i møtet. Vår medarbeider vil gi råd og veiledning i valg av design og metode, utvalgs-/styrkeberegning, analysemetoder og presentasjon og tolkning av resultater. Vanligvis utfører vi ikke selve analysene, men vi kan utføre kvalitetssikring ved behov. I noen doktorgrads-prosjekter er vi hovedveileder eller metodologisk biveileder. For å få til en god studie er tidligst mulig metodisk veiledning ofte avgjørende, og vi anbefaler derfor at man tar kontakt tidlig i prosjektfasen. I noen tilfeller og etter avtale kan vi blir aktive deltakere i prosjekter og utføre analysearbeid og dokumentasjon av resultater.

Undervisning/Kurs

Vi holder regelmessig kurs i ulike temaer innen epidemiologi og statistikk. Kursene er tilpasset aktive forskere og stipendiater ved Oslo universitetssykehus HF og i Helse Sør-Øst og ved Universitet i Oslo. Se oversikt over våre kurs ved Oslo universitetssykehus HF og ved Universitet i Oslo.

Ansatte

OCBE ledes av:

Portrett av Ragnhild Sørum Falk

Ragnhild Sørum Falk

Seksjonsleder

rs@ous-hf.no 986 88 111
Foto av Morten

Morten W. Fagerland

Seksjonsleder

uxfmor@ous-hf.no 23 06 60 14/415 04 614

 

 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sogn Arena (Bertel O. Steen-bygget), hovedinngang, 3. etg., Klaus Torgårdsvei 3, 0372 Oslo.