Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Introduksjonskurs i helseøkonomisk evaluering

Vi presenterer et introkurs i helseøkonomisk evaluering. For å forstå hva som gjør at noen behandlinger blir prioritert og andre ikke er det viktig å forstå begrep som behandlingseffekt, kvalitetsjusterte leveår (QALY) og kostnadseffektivitet.

7.
juni
2024
  1. 07. jun. 2024, 09:00 - 12:00
Mer informasjon og påmelding

Tid og sted

Når

  1. 07. jun. 2024, 09:00 - 12:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Hvor

Rikshospitalet, Rødt auditorium eller digital deltakelse (Teams)

Mer informasjon og påmelding

Frist for påmelding: 03. jun. 2024, 16:00
Mer informasjon og påmelding

Team helseøkonomi ved forskningsstøtte, OUS, forklarer hva helseøkonomi er, hva som inngår i en helseøkonomisk evaluering, hvordan dataene analyseres og hvorfor helseøkonomisk evaluering er viktig å inkludere i en klinisk studie.

Kurset henvender seg først og fremst til stipendiater og forskere som arbeider med kliniske studier.