Fagkurs

Kurs i forskerinitierte kliniske studier

Kurset gir en praktisk rettet innføring i planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier med akademisk sponsor, dvs. der sykehus eller andre ikke-kommersielle foretak har det overordnede ansvaret.

Passert
21.
november
2023
  1. 21. nov. 2023, 09:00 - 16:00

Tid og sted

Når

  1. 21. nov. 2023, 09:00 - 16:00

Hvor

Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Rikshospitalet, Rødt auditorium (eller på Teams)

Påmelding

Frist for påmelding: 17. nov. 2023, 16:00

Kurset henvender seg spesielt til forskere som skal ha ansvar for kliniske studier, primært legemiddelutprøving, men kan også være nyttig for andre som er involvert i klinisk forskning.

Målet med kurset er å:

  • Øke forståelsen for hvilke ressurser og kvalifikasjoner som kreves
  • Øke forståelsen for roller og ansvar i en klinisk studie
  • Dele kunnskap om hva man må tenke på i de ulike fasene av en klinisk studie

Det forutsettes at deltakerne har kjennskap til Good Clinical Practice (GCP) og tilhørende terminologi. Det er en fordel å ha tatt GCP-kurs.

Kurset holdes både fysisk (Rikshospitalet, rødt auditorium) og digitalt på Teams.

Mer informasjon og agenda finner du på kursets nettside.