Info om KPM til bruk ved søknad om forskningsmidler

Se notat "KPM capacity competence ethics" vedlagt prosedyren eHåndbok - Søknad om dyreforsøk (ous-hf.no) for informasjon om KPMs kapasitet, kompetanse og rutiner for søknadsbehandling og oppfølging av forsøk.

KPM har søkt og fått godkjenning fra OLAW ( Office of Laboratory Animal Welfare) ved NIH, USA, om at bruken av dyr ved KPM OUS skjer på en etisk forsvarlig måte og at KPM OUS følger gjeldende regelverk for bruk av dyr i forsøk i Norge og EU.

Se godkjenningsbrevet "NIH OLAW approval letter" vedlagt prosedyren eHåndbok - Søknad om dyreforsøk (ous-hf.no)

Sist oppdatert 27.07.2023