Biobank- og registerstøtte

Avdeling for biobank- og registerstøtte gir tekniske råd og veiledning ved planlegging, oppstart, drift og ved uttrekk samt bruk av data fra helseforskningsprosjekt og kvalitets- og forskningsregistre (helseregistre) samt ved bruk av HSØ sporingsløsninger knyttet til forskningsbiobanker.

Avdelingen tilbyr oppsett av skreddersydde «registerløsninger» for forskningsprosjekt og kvalitetsregistre i Medinsight (avansert IT-løsning for innsamling av strukturerte helsedata) samt individuell rådgivning vedrørende valg og design av godkjente IT-løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger). Avdelingen drifter også OUS' to offisielle sporingsløsning for biologisk materiale til forskningsbiobanker (ELN og eBiobank). Avdelingen er organisert i to seksjoner og et team: Seksjon nasjonalt servicemiljø HSØ, Seksjon for registerstøtte og Team Biobank.

Les mer om de enkelte fagområdene på våre nettsider.


Avdeling biobank- og registerstøtte består av:

Foto av Dominic A. Hoff

Dominic A. Hoff

Avdelingsleder

domhof@ous-hf.no 900 88 864

Team Biobank

Foto av Elsa Roland

Elsa Roland

Spesialrådgiver

uxrole@ous-hf.no 932 24 807
Foto av Hege Dahlen Sollid

Hege Dahlen Sollid

Spesialrådgiver

hege.dahlen.sollid@ous-hf.no 402 24 340
P. Jørgen Tønnessen Haddeland

P. Jørgen Tønnessen Haddeland

Spesialrådgiver

rmpejh@ous-hf.no 980 15 608
Øyvind Andreas Lyche

Øyvind Andreas Lyche

Rådgiver

oeflad@ous-hf.no 993 51 767

E-post ELN og e-Biobank sporingsløsninger: sporing@ous-hf.no  

Nasjonale kvalitetsregistre HSØ

Øyvind Hesselberg

Øyvind Hesselberg

Seksjonsleder

oeyhes@ous-hf.no 916 18 106
Naomi Azulay

Naomi Azulay

Rådgiver/Statistiker

naoazu@ous-hf.no 905 46 229
Kjetil Holm

Kjetil Holm

Rådgiver/Statistiker

hokjet@ous-hf.no 479 06 229

Gitte Høilund-Carlsen

Rådgiver

UXGIUU@ous-hf.no 990 12 128

Jan Helge Wergeland

Rådgiver

jwergela@ous-hf.no 906 91 607

Seksjon Registerstøtte

Dan Johansen

Seksjonsleder

darjoh@ous-hf.no 461 44 614

Geir Nygård

Teamleder/Spesialrådgiver

geirny@ous-hf.no 412 43 913
Foto av Gerd Paulsen

Gerd Paulsen

Spesialådgiver IKT

gerdp@ous-hf.no 913 25 451
Foto av Pål Marius Rød

Pål Marius Rød

Spesialrådgiver IKT

pamroe@ous-hf.no 916 17 435
Foto av Oddvar Sandvin

Oddvar Sandvin

Spesialrådgiver IKT

odsand@ous-hf.no 917 04 359
Foto av Laima B. Taylor

Laima B. Taylor

Spesialrådgiver IKT

laimt@ous-hf.no 913 24 532
Foto av Tore Westad

Tore Westad

Spesialrådgiver IKT

twesta@ous-hf.no 926 65 109
Abdulaziz Alismail

Abdulaziz Alismail

Rådgiver IKT

azalis@ous-hf.no 459 26 938
Therese Standal Markl

Therese Standal Markl

Rådgiver IKT

tmarkl@ous-hf.no 952 88 032
Ruud Håkon

Håkon Ruud

Rådgiver IKT

haaruu@ous-hf.no 974 86 669

 

Alle foto: Øystein Horgmo og Amalie Huth Hovland, UiO bortsett fra foto Rød og Westad; ID-kort kontoret.

E-post Registerstøtte: registerstotte@ous-hf.no

E-post Medinsight-henvendelser: oushfpbmedinsight@ous-hf.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sogn Arena (Bertel O. Steen-bygget), hovedinngang, 3. etg., Klaus Torgårdsvei 3, 0372 Oslo.