Forskningsstøtte for kliniske studier – Clinical Trials Unit (CTU)

Planlegger du en klinisk studie? Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier – Clinical Trials Unit (CTU) – er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst.

CTU tilbyr gratis rådgivning innen datahåndtering, god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP), helseøkonomi, klinisk og statistisk forskningsmetodikk, monitorering, samt pasientrapporterte utfallsmålinger. CTU tilbyr ulike kurs i sine fagområder, og yter støtte mot betaling til forskere i hele regionen innen datahåndtering, helseøkonomi, monitorering og statistikk i kliniske studier.

For mer informasjon om våre tjenester, se Regional forskningsstøttes nettsider.

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til avdelingens ansatte. Du kan også sende oss en mail på: ctu@ous-hf.no.

Portrett Jon Borgaard

Jon B. Borgaard

Avdelingsleder

jobbor@ous-hf.no 992 55 553
Portrett Martha Colban

Martha Colban

Fagansvarlig GCP og QA

marcol@ous-hf.no 23 06 60 28 / 481 42 011
 
 

Portrett Cecilie Moe

Cecilie Moe

Seksjonsleder

cecmoe@ous-hf.no 23 06 60 26
Portrett Kirsti Bekkedal

Kirsti Bekkedal

Datahåndterer

kirbek@ous-hf.no 23 06 60 27
Portrett Jennie Ann Dagenborg

Jennie-Ann Dagenborg

Datahåndterer

jendag@ous-hf.no 23 06 60 24
Portrett Bethany Danielsen

Bethany Danielsen

Datahåndterer

betdan@ous-hf.no 23 06 60 25
Portrett Marianne Røine

Marianne Røine

Datahåndterer

roeima@ous-hf.no
Portrett Mats Toftgård

Mats Toftgård

Datahåndterer

mtoftg@ous-hf.no 23 06 60 48/484 53 520
Portrett Inger Tvenning

Inger Tvenning

Datahåndterer

intven@ous-hf.no 23 06 60 36/995 09 898
Portrett Hege Riis Giske

Hege Riis Giske

Datahåndterer

heggis@ous-hf.no 23 06 60 49
Portrett Anne Rina Hallan

Anne Rina Hallan

Datahåndterer

anrhal@ous-hf.no 23 06 60 41
Portrett Wura Bamigbetan

Wura Aduke Bamigbetan

Datahåndterer

wuradu@ous-hf.no 413 81 489
Portrett Kristian Sande

Kristian O. Sande

Datahåndterer

krolsa@ous-hf.no 23 06 60 43

Mari Sælid Messel

Datahåndterer

mamess@ous-hf.no

Portrett Helen Heyerdahl

Helen Heyerdahl

Seksjonsleder

helhey@ous-hf.no 992 37 734
Portrett Jacob Jacobsen

Jacob Jacobsen

Monitor

jacoja@ous-hf.no 952 86 599
Portrett Katrine Andersen Korsan

Katrine Andersen Korsan

Monitor

katrko@ous-hf.no 452 82 053
Portrett Mari Wildhagen

Mari Wildhagen

Monitor

mawild@ous-hf.no 482 53 462
Portrett Margaretha Sørensen

Margaretha Sørensen

Monitor

margs3@ous-hf.no 948 24 044
Portrett Ingvild Storheil

Ingvild Storheil

Monitor

storin@ous-hf.no 958 81 994
Portrett Ricardo Nascimento

Ricardo Nascimento

Monitor

ricnas@ous-hf.no 960 46 558
Portrett Maren Toftdal

Maren Toftdahl

Monitor

mtoftd@ous-hf.no 924 00 899
Portrett av Patrick Clausen

Patrick Clausen

Monitor

fricla@ous-hf.no 478 13 747
Portrett Ann-Hege Aas

Ann-Hege Aas

Monitor

annjet@ous-hf.no 416 70 805

Portrett Cecilie Lennertzen

Cecilie Lennertzen

Seksjonsleder

heglen@ous-hf.no 915 12 697
Portrett Ulla Pilemand Hjørnholm

Ulla Pilemand Hjørnholm

Prosjektkoordinator

ullhjo@ous-hf.no 473 75 871
Portrett Marianne Bjørnerem

Marianne Bjørnerem

Prosjektkoordinator

bjorne@ous-hf.no 976 26 283
Portrett Lars Asphaug

Lars Asphaug

Forsker, helseøkonomi

larasp@ous-hf.no 995 00 063
Portrett Mathyn Vervaart

Mathyn Vervaart

Forsker, helseøkonomi

maverv@ous-hf.no 906 83 758
Portrett Romée Gerritsen

Romée Gerritsen

Rådgiver helseøkonomi

romger@ous-hf.no 484 83 921
Portrett Hans Olav Melberg

Hans Olav Melberg

Rådgiver helseøkonomi, professor

hamelb@ous-hf.no 913 81 773
Portrett Cecilie Amdal

Cecilie Delphin Amdal

Prosjektleder PROMiNET

cecia@ous-hf.no 915 17 199
Portrett Kenth Louis Hansen Joseph

Kenth Louis Hansen Joseph

Prosjektkoordinator i PROMiNET og SISAQOL-IMI

kenjos@ous-hf.no 936 36 361

 

 
 

Portrett Inge Olsen

Inge C. Olsen

Statistiker og fagansvarlig

incols@ous-hf.no 414 59 597
Portrett Morten Fagerland

Morten Wang Fagerland

Statistiker

uxfmor@ous-hf.no 23 06 60 14/415 04 614
Portrett Maiju Pesonen

Maiju Pesonen

Statistiker

maipes@ous-hf.no 465 01 455
Portrett Erica Ponzi

Erica Ponzi

Statistiker

eripon@ous-hf.no 929 90 918
Portrett Corina Rueegg

Corina Rüeegg

Statistiker

corrue@ous-hf.no 949 83 853
Portrett Morten Valberg

Morten Valberg

Statistiker

morval@ous-hf.no 950 44 778

Hilde Brustad

Statistiker

hibrus@ous-hf.no
Portrett Nina Gunnes

Nina Gunnes

Statistiker

ninagu@ous-hf.no 928 52 738
Portrett av Céline M. Cunen

Céline Marie Løken Cunen

Statistiker

celcun@ous-hf.no 957 21 113

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trials Unit (CTU)
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sogn Arena (Bertel O. Steen-bygget), hovedinngang, 3. etg., Klaus Torgårdsvei 3, 0372 Oslo.