Administrativ forskerstøtte

Avdeling for administrativ forskerstøtte yter praktisk støtte for forskere og forskningsmiljø i Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør Øst.

Avdelingens kjerneoppgaver er å gi bistand innenfor disse temaene:

- Ekstern finansiering
- Forskningsweb (ous-research.no)
- Forskningsjuss og avtaler
- Oppdragsforskning og industrisamarbeid
- Forskningsrådgivning og personvern

For å lese mer om de enkelte temaene, se våre nettsider.

Avdelingen har et utstrakt samarbeid og nettverk med andre relevante forskningsstøttefunksjoner i både helse- og universitetssektoren.

  

Administrativ forskerstøtte ledes av: 

Foto av Martin

Martin Sending

Avdelingsleder

marsen@ous-hf.no 952 21 446

 

Ansatte i Seksjon for Ekstern finansiering og rapportering (EFR):

Foto av Camilla

Camilla Lien Sandnes

Seniorrådgiver

calsan@ous-hf.no +47 93 08 29 76
Foto av Trine-Lise

Trine-Lise Key Grimsrud

Spesialrådgiver

tkg@ous-hf.no +47 97 72 83 01
Foto av Asbjørn

Asbjørn Ousland

Spesialrådgiver

asbous@ous-hf.no +47 98 29 02 37
Foto av Svein

Svein Arnesen

Spesialrådgiver økonomi

svearn@ous-hf.no +47 40 21 86 89
Margrethe Lunde

Margrethe Lunde

Spesialrådgiver

lumarg@ous-hf.no +47 906 17 279
Foto av Marielle

Marielle Solberg

Prosjektøkonom

masol6@ous-hf.no +47 992 40 517

Hanne Korvald

Rådgiver, adm.

hankor@ous-hf.no +47 976 86 843
Portrett Morten Berger

Morten Berger

Spesialrådgiver økonomi

mober2@ous-hf.no 468 09 588
Heidi Haugsand

Heidi Haugsand

Rådgiver

heiha5@ous-hf.no 417 55 309
Klokk Tove Irene

Tove Irene Klokk

Rådgiver

toklok@ous-hf.no 916 09 130

Silje Vetteland Melås

Rådgiver

siveme@ous-hf.no 957 64 505

E-post til seksjonen: grants@ous-hf.no

  

Team forskningsrådgivning og personvern:

Teamleder: Silje Vetteland Melås

E-post til teamet: OUSHFDLgodkjenning@ous-hf.no

 

Andre ansatte i seksjonen:

Foto av Trond Olav

Trond Olav Berg

Spesialrådgiver

trondob@ous-hf.no 992 24 423
Bilde av Morten

Morten Johansen

Spesialrådgiver

morten.johansen@rr-research.no 402 30 761

 

Alle foto: Øystein Horgmo, UiO
Foto av Marielle Solberg: Amalie Huth Hovland, UiO 

Kontakt

Postadresse

Avdeling for Administrativ forskerstøtte
Oslo universitetssykehus HF
Sogn Arena
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sogn Arena (Bertel O. Steen-bygget), hovedinngang, 3. etg., Klaus Torgårdsvei 3, 0372 Oslo.