Fagkurs

10 års jubileum - Den årlige konferansen om PROM i klinisk forskning

Arrangementskomiteen fra Forskningsgruppe for pasientrapporterte resultater og helseøkonomi & PROMiNET ønsker velkommen til Den 10. årlige konferansen om PROM i klinisk forskning 26. januar 2024.

Passert
26.
januar
2024
  1. 26. jan. 2024, 09:00 - 15:15

Tid og sted

Når

  1. 26. jan. 2024, 09:00 - 15:15

Påmelding

Frist for påmelding: 15. jan. 2024

Jubileumsprogram

– At jubileumsprogrammet skulle inneholde temaet PROM og kunstig intelligens (KI) kunne vi ikke se for oss for 10 år siden, sier leder av Forskningsgruppen for pasientrapporterte resultater og helseøkonomi ved OUS Marit Helen Andersen ved Avdeling for transplantasjon.

På konferansen vil du få et historisk blikk på PROM-forskning de siste 10 år og et innblikk i de anerkjente Consensus-based Standards for the selection of health Measurement Instruments (COSMIN standardene), presentert av anerkjente forskere. Du vil også få en fersk presentasjon av en oversiktsstudie om helsekompetanse hos ungdom med muskelplager. Og i tillegg høre om pågående utvikling av internasjonale retningslinjer for bruk, analyse og tolkning av PROMs. Konferansen belyser også PROM og helseøkonomi, PROM metodikk i klinisk forskning og PROM-vyer for fremtiden fra et brukerperspektiv. Konferansen avrundes med en spennende presentasjon om PROM og KI.

– Programmet gjenspeiler utviklingen innen PROM-forskning det siste 10-året og gir et bilde av hvordan fremtiden kan se ut for bruk av PROM i forskning og klinisk praksis, forteller PROMiNET leder Cecilie Delphin Amdal.

 

10 år med årlige PROM-forskningskonferanser

Det hele startet i 2014 med ønske om å samle PROM-forskerne ved OUS, dele ny kunnskap og drøfte metodiske aspekter, og øke andelen kliniske PROM-studier for å styrke god og relevant pasientbehandling. Siden har det blitt årlige forskningskonferanser med forelesere fra inn - og utland, og et stadig mer kompetent publikum som har bidratt til gode og viktige diskusjoner innen feltet.

 

 

En gruppe mennesker som snakker
– Det er gledelig at vi opplever et stadig mer kompetent publikum som har bidratt til gode og viktige diskusjoner for utvikling av PROM feltet, sier Marit Helen Andersen (i midten til høyre).

 

Vi som har fulgt med fra start har gledet oss over økt antall kliniske PROM-forskere de siste ti år, stadig høyere forskningskvalitet, og økt brukermedvirkning. Dermed er noen av våre viktigste mål langt på vei nådd. Likevel er det utfordringer innen feltet som kun lar seg løse i et sterkt forskerfellesskap, blant annet å få inn PROM i kvalitetsregistre, digitalisering av datasamling, og ikke minst systematisk bruk av PROM-data i klinisk hverdag. Vi ser lyst på videre arbeid med PROM-forskning og tror fremtiden vil by på nye, spennende muligheter som å ta i bruk digitale verktøy og kunstig intelligens. Allikevel er det kongstanken fra 2014 som fortsatt driver oss, det å fange opp betydningsfulle aspekter for pasientene, som livskvalitet og symptomer. Slike data gir oss et unikt kunnskapsgrunnlag i utvikling av relevante behandlingstilbud og helsetjenester.

– Marit Helen Andersen understreker at bruk av spørreskjema for å fange opp helseaspekter som er betydningsfull for pasientene kan gi et unikt kunnskapsgrunnlag i utvikling av behandlingstilbud og helsetjenester.

 

Velkommen til konferanse 26. januar 2024  

Radiumhospitalet Auditoriet i Forskningsbygget

Deltakeravgift kr.600,- inkludert lunsj

Mer info om Program og Påmelding.