Vedlikehold, klargjøring og kontroll

Før medisinsk gjenbruksutstyr skal steriliseres må det være rent, tørt og avkjølt. Det er viktig å kontrollere at utstyret fungerer som det skal og ødelagt utstyr må repareres eller kastes. Korrekt instrumentpleie forlenger levetiden til instrumentene og fører til en optimal pasientbehandling.

Rester av organisk materiale kan føre til smitte og det kan fysisk hindre at utstyret blir sterilt. Rester av kjemikalier kan skape brannsår og irritasjon, og rester av legemidler kan være farlig for pasienten. Rester av kjemikalier kan også gi misfarging på overflaten av instrumentene. Kontroll av utstyret før sterilisering bør utføres på et rent område med god belysning. Hendene må være rene/desinfisert. Det anbefales å bruke forstørrelsesglass/lupelampe for å kontrollere ledd, hengsler og lignende. Hulromsutstyr bør gjennomlyses hvis det er mulig og det bør benyttes medisinsk trykkluft for å blåse ut eventuelle vanndråper og tørke utstyret før videre prosessering.​

Bruksanvisning, service og vedlikeholdsavtale

Alt medisinsk utstyr skal leveres med en bruksanvisning som forteller hvordan utstyret skal brukes, dekontamineres og hvordan det skal vedlikeholdes. Bruksanvisningen skal være på norsk. Dersom utstyret ikke leveres med en bruksanvisning, kan man kontakte leverandøren og få en tilsendt – leverandør/produsent plikter å levere bruksanvisning med utstyret. Dette gjelder for alt medisinsk utstyr.
Det er viktig at alt personale som skal bruke utstyret har lest bruksanvisningen eller fått tilstrekkelig opplæring av en ansvarlig person.
Maskinelt utstyr som brukes til rengjøring, desinfeksjon eller sterilisering, som vaskedekontaminatorer, sterilisatorer, etc., er også medisinsk utstyr og bør kontrolleres jevnlig av en servicetekniker eller annen kvalifisert tekniker. Service eller validering bør gjennomføres en gang i året eller annethvert år, etter avtale – i tillegg til interne kontroller som utføres av eget personale.

Rust

Instrumenter med rust kan ikke brukes til pasientbehandling. Rusten kan isolere for desinfeksjonsmidler og sterilisering, samt skjule urenheter. Rust kan smitte fra et instrument til et annet, så instrumenter med rust må vaskes separat.

Misfarging

Utstyr som er misfarget bør undersøkes. Misfarging kan komme av slitasje og vanlig bruk, men dersom den ikke gjør det må man finne årsaken og risikovurdere om utstyret er trygt å bruke. Mulige årsaker til misfarging kan være rester av desinfeksjonsmiddel eller rengjøringsmiddel, dårlig rengjøring, dårlig vannkvalitet, feil vaskemiddel, feil desinfeksjonsmiddel og lignende. Leverandøren og produsenten kan kontaktes dersom årsaken ikke er åpenbar, de kjenner produktene sine godt og kan komme med råd.

Nye instrumenter kan bli misfarget dersom de ikke reprosesseres før de tas i bruk. Første gangen de vaskes bør de vaskes separat fra annet utstyr. Det er viktig å sjekke bruksanvisningen før instrumentene tas i bruk første gang, dersom det er tvil bør dere høre med leverandør om hvordan instrumentene skal behandles før førstegangs bruk. Noen instrumenter trenger å bygge opp det passive, rustfrie laget på overflaten før de tas i bruk. Det passive laget er det som beskytter instrumentene mot rust og det bygges opp gradvis gjennom gjentatte steriliseringsprosesser.

Instrumentpleie

Instrumenter som fungerer optimalt bidrar til vellykket behandling for pasientene. Det er viktig å følge bruksanvisningen for hvordan instrumentene skal behandles, da forlenges levetiden og utstyrets egenskaper bevares. Feil vedlikehold kan føre til at garantien til instrumentene ikke gjelder. Instrumenter med ledd må ofte smøres for å fungere. Bruk fremgangsmåten og produktene som er anbefalt av produsent og pass på at oljen egner seg for steriliseringsmetoden som brukes. Dersom et instrument må repareres må det gjennom en fullstendig dekontamineringssyklus før det tas i bruk etter reparasjon. Alle reparasjoner må utføres på et autorisert verksted. Det er viktig å ha en plan for kostnadene for vedlikehold og innkjøp av nye instrumenter.

Instrumentpleie må utføres før funksjonstesting.

Funksjonstesting

Før sterilisering er det viktig å kontrollere at instrumentene har beholdt funksjonen. Kontroller om saksa er skarp, om de spisse instrumentene fortsatt er spisse, kontroller at leddene er bevegelige og sjekk om pinsetten fortsatt har gripeevne.

For optisk utstyr er det viktig å kontrollere om fibrene fortsatt er intakte. Små svarte prikker på bildet er et tegn på fiberbrudd og dersom mer enn 30 % av bildet består av sorte prikker bør kabelen erstattes.

Kilder

Association for the Advancement of Medical Instrumentation
ANSI/AAMI ST79:2017 Comprehensie guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities
Centers for Disease Control and Prevention

CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008
Australian/New Zealand Standard

AS/NZS 4187:2014 Cleaning, disinfecting and sterilizing reusable medical and surgical instruments and equipment, and maintenance of associated environments in health care facilities
Association of PeriOperative Registered Nurses

AORN Standards & Recommended Practices, 2016

Det røde heftet – Instrumentreprosessering: https://en.a-k-i.org/rote-broschuere

Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer, statens serum institut, DK: https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir, kapittel 14

Sist oppdatert 12.02.2024