Validering av vanndampsterilisator

For at steriliseringen blir vellykket er man avhengig av riktig temperatur, tid og vanndamp i et gitt tidsintervall. Vanndampsterilisering egner seg godt til medisinsk utstyr som tåler høy temperatur, fuktig varme, overtrykk og undertrykk.

For sterilisering er det minimumskrav til temperatur og virketid:
121°C i 15 minutter minimum
134°C i 5 minutter minimum (anbefalt)

Det stilles krav til både maskinen, prosessen og vanndampskvaliteten. Ref. NS-EN 556-1:2001/AC:2006 Sterilisering av medisinsk utstyr - Krav til medisinsk utstyr som skal merkes "Steril" - Del 1: Krav til sluttsterilisert medisinsk utstyr.

Validering har som hensikt å verifisere sterilisatorens ytelse og kan dermed avdekke feil (avvik). En regelmessig validering er en forutsetning for steriliseringsprosessen og er en investering i kvalitetssikring. Vi anbefaler at en slik kontroll utføres en gang pr. år.

Seksjon for dekontaminering tilbyr validering av vanndampsterilisatorer. Vi er en uavhengig part med autorisert personell som utfører valideringsoppdrag for både offentlige sykehus og private aktører. Validering utføres i samsvar med NS-EN ISO 17665-1:2006 og del 2. Store vanndampsterilisatorer i samsvar med NS-EN 285:2015. Små vanndampsterilisatorer i samsvar med NS-EN 13060:2004+A2:2014.

En forutsetning for produksjon av sterilt utstyr er at sterilisatoren også får planlagt og forebyggende vedlikehold og service. Det er viktig å skille validering fra service. Validering kan avdekke behov for service eller reparasjon.

Sist oppdatert 14.02.2024