Tørrsterilisering og vanndampsterilisering

​Sterilisering

Desinfisert utstyr skal steriliseres i henhold til utstyrsprodusentens anbefalinger. De vanligste formene for sterilisering er tørr varme eller vanndamp.

Sterilisering innebærer inaktivering av alle former av levende mikroorganismer, inkludert bakteriesporer. Sterilitet er et absolutt og definert begrep, hvor en gjenstand kan betraktes som steril når sannsynligheten for at en enkelt levende mikroorganisme er tilstede er lik eller mindre enn 10-6. Det vil si at det er sannsynlig at det maksimalt finnes én levedyktig mikrobe på 1 000 000 steriliserte gjenstander.

En vellykket steriliseringsprosess forutsetter at rengjøring og desinfeksjon er tilfredsstillende utført, etter gjeldende standarder og anbefalinger (se manuell rengjøring,  manuell (kjemisk) desinfeksjon og maskinell rengjøring og desinfeksjon)

Sterilisatorer til sterilisering av medisinsk utstyr skal oppfylle kravene i følgende standarder:
Tørrsterilisering: ISO 20857:2013
Vanndampsterilisering: ISO 17665:2006 og NS-EN 13060:2014+A1:2018 (Små vanndampautoklaver)

Steriliseringsmetoder

Sterilisering kan utføres ved bruk av:

 • Vanndampsterilisator med vakuum (anbefalt) gir raskest og høyest dødelighet på mikroorganismer
  Anbefalt temperatur og tid for dampsterilisering:
  121 °C i 15 min.
  134 °C i 3 min.
 • Tørrsterilisator (tørrvarme). Denne metoden er ikke like rask til å drepe mikroorganismer som dampautoklavering, men det er et akseptabelt alternativ i Norge. Metoden er ikke tillatt i helsevesenet i blant annet Tyskland og Storbritannia.
  Tørrsterilisering brukes for materialer som kan motstå høye temperaturer i lengre tid med tørr varmluft. Det betyr at det egner seg godt til instrumenter og utstyr av metall eller glass, men ikke porøst materiale som for eksempel tekstiler.

         Anbefalt temperatur og tid for tørrsterilisering:
        160 °C i 120 min.
        170 °C i 60 min.
        180 °C i 30 min (anbefalt)

Dokumentasjon og sporbarhet:

 • En loggbok/skjema for registrering av steriliseringssykluser, hvem som har utført steriliseringen og når. Godkjenning av prosessen påkreves.
 • Prosessdokumentasjon - utskrift fra skriver eller CF-kort
 • Service og vedlikehold av maskin - følge produsentens brukermanual
 • Ha standardiserte sikkerhets- og kontrollrutiner.
Sist oppdatert 12.02.2024