Pakking av utstyr for sterilisering

Før utstyret skal steriliseres må det være rent, tørt og avkjølt. Det er viktig å kontrollere at utstyret fungerer som det skal og ødelagt utstyr må repareres eller kastes. Korrekt instrumentpleie forlenger levetiden til instrumentene og fører til en optimal pasientbehandling.

NS-EN ISO 11607:2017 del 1 og 2

  • Etter grundig rengjøring og desinfeksjon skal utstyr kontrolleres visuelt på et egnet rent rom. God håndhygiene er svært viktig ved instrumentbehandling.
  • Alt utstyr må være avkjølt og tørket før kontroll for å unngå friksjon mellom metalldelene.
  • Sørg for god belysning slik at alle flater kan inspiseres, inklusiv ledd, boklås og gjenger. Bruk lupelampe med forstørrelsesglass for optimal kontroll.
  • Utstyr skal være synlig rent. Bruk aldri alkohol for å fjerne urenheter, alkohol fikserer proteiner på utstyret. Bevegelige deler og ledd smøres med rett oljetype anbefalt av produsenten for å bevare utstyrets verdi og funksjon. Utstyr med tegn på korrosjon (hårfine sprekker, rust, skader eller som er utslitt) skal tas ut av bruk fordi funksjonen ikke kan garanteres.
  • Etter kontroll og vedlikehold skal utstyret pakkes i pakkemateriale som er egnet til steriliseringsmetoden som brukes (tørrsterilisering eller vanndampsterilisering) for å bevare steriliteten. Husholdningsmateriale som aluminiumsfolie og lignende kan ikke brukes.
  • Velg korrekt størrelse på posen (steriliseringspakkemateriale for utstyr som skal pakkes hver for seg) iht. volum og bredde/lengde på utstyret som skal pakkes. Unngå for trang pose og påse at utstyret ikke overstiger ca.1/3 av posens volum.
  • Posen lukkes med kjemisk indikatorteip eller maskinell forsegling og posen merkes med steriliseringsdato ved bruk av tusjpenn beregnet til steriliseringsformål.
  • Plasser utstyr uniformt og romslig i sterilisatoren.
Sist oppdatert 12.02.2024