Maskinell rengjøring og desinfeksjon

Alt medisinsk og kirurgisk utstyr skal vaskes i henhold til produsentens anbefalinger for å sikre korrekt behandling av instrumentet. Det er viktig å bruke vaskemidler som er CE-merket for rengjøring av medisinsk utstyr og sikker bruk på humant vev, tilpasset både utstyret som skal vaskes og evt. maskinen som skal brukes.

​Vaskedekontaminator

Gjeldende standard: NS-EN ISO 15883:2009 del 1 og 2

For å sikre et godt og reproduserbart resultat i hver vaskeprosess, anbefaler vi å bruke en maskin som er godkjent til bruk for medisinsk utstyr og oppfyller den norske standard NS-EN 15883:2009- Del 1 og 2 -Vaskedekontaminatorer. Denne standarden definerer kravene til vaskedekontaminatorer for medisinsk utstyr, og vår oppfatning er at man bør bruke denne type maskin slik at vask, desinfeksjon (termisk desinfeksjon ved temperatur >85 °C) og tørking oppnås i én prosess, selv på små legekontorer. Dette sikrer en god kvalitetsprosess og samtidig reduseres personalets eksponering til smittestoffer fordi det er et "lukket system", iht. HMS, Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet.

Det skal ikke benyttes en husholdningsoppvaskmaskin til rengjøring av medisinsk utstyr.

Alt medisinsk/kirurgisk utstyr skal vaskes i henhold til produsentens anbefalinger for å sikre korrekt behandling av instrumentet. Husholdningsoppvaskmaskiner er verken testet for, eller egnet til, å vaske utstyr som skal brukes i menneskekroppen (vev og slimhinner). Det er viktig å bruke vaskemidler som er CE-merket for rengjøring av medisinsk utstyr og sikker bruk på humant vev, tilpasset både utstyret som skal vaskes og maskinen som skal brukes.

En husholdningsoppvaskmaskin kan ikke valideres i henhold til NS-EN ISO 15883:2009. Et av problemene med husholdningsoppvaskmaskiner er at de ofte vasker med en for høy temperatur slik at proteiner fikseres på overflaten i stedet for å bli vasket bort. I tillegg oppnår ikke skylling- og desinfeksjonsfasen de korrekte parameterne (tid og temperatur) som kreves for å forebygge smittespredning. En vaskedekontaminator har en automatisk og tilpasset prosess for å unngå disse problemene. I tillegg bruker den også mye mer vann per sekund, noe som gir en bedre vaskeprosess.

Noen leverandører tilbyr såkalte «Professional»-maskiner til mindre praksiser. Det må dokumenteres at disse maskinene fyller alle krav i standarden, det er ikke nok at de oppnår temperaturkravet til desinfeksjon. Leverandør skal kunne levere denne dokumentasjonen, hvis de ikke kan gjøre det, anbefales det ikke å bruke disse maskinene til medisinsk gjenbruksutstyr.

Utstyr blir ikke sterilt dersom det ikke er rent og desinfisert på forhånd. Hvis det er rester av infeksiøse materialer fra smuss og vevsrester på instrumentet, kan dette hindre drap av mikrober, og spesielt bakteriesporer. Det kan også være rester av prionproteiner som det ikke er mulig å inaktivere ved sterilisering. Et instrument skal være synlig rent og desinfisert før det pakkes og steriliseres, hvis ikke kan det være en smitterisiko både for pasienter og ansatte. Det er heller ikke bra for utstyret hvis det steriliseres når det ikke er rent, fordi organiske stoffer kan festes hardere på overflater og kan forkorte levetiden til instrumentet betraktelig.

Når utstyret er ferdig vasket og desinfisert i vaskedekontaminatoren, er det viktig å unngå rekontaminering av det desinfiserte utstyret før bruk/sterilisering.

Tiden mellom desinfeksjon og sterilisering bør være så kort som mulig.

Vaskedekontaminatorer iht. overnevnte standard skyller, vasker, desinfiserer og tørker korrekt, noe som sikrer tilfredsstillende renhet og drap av mikroorganismer. Den gjør derfor utstyr trygt til gjenbruk ved å hindre smittespredning både for pasienter og personalet. Alle trinnene i vaske- og desinfeksjonsprosessen er kontrollerbare og justerbare. Det er også mulig å justere doseringen av vaskemidler og koble til flere typer midler (avspenningsmiddel o.l.). En vaskedekontaminator kommer også med forskjellige innsatser og holdere som passer til forskjellig utstyr, slik at alt utstyr vaskes skånsomt og tilfredsstillende.

Ved bestilling av maskin bør kunden kreve å skaffe en dokumentasjon om samsvarserklæring fra produsenten. Om man kan sette av ressurser til validering av vaskedekontaminatoren er det den beste kvalitetssikringen, men det er ofte vanskelig å skaffe penger til dette.

Det viktigste med kontroll av vaskedekontaminatorer er å påse at:

 • Teknisk service blir utført og registreres.
 • Det kontrolleres væsketrykk (vann), såpedosering (ml/l) og temperatur for desinfeksjon. minst 2 x i året.
 • Det foreligger en servicebok.
 • Registrering og melding av feil /alarmer.
 • Sjekk korrekt type og tilstrekkelig mengde vaskemiddel i kanne daglig.
 • Opplæring i bruk av maskinen iht. brukermanualen.
 • Maskinkammer skal være rent, innvendig, hvis ikke må det bestilles tilsyn.
 • Er utstyret rent etter endt prosess?
 • Etter mange års drift og avhengig av lett- eller tungt bruk må bruker/avdeling lage plan for å skifte ut maskinen når det er nødvendig.
 • Dersom man velger å bruke tester som "TOSI-test" eller lignende, anbefales det at det lages et skriftlig system for dette med rutinekontroller, frekvens og registrering av resultatet.

Det er ikke nødvendig å bruke biologiske eller kjemiske indikatorer i vaskedekontaminatorer.

Ultralydrengjøring

Ultralyd rengjør ved at lydbølger sendes gjennom vannet og skaper mikroskopiske bobler med vakuum. Veksling mellom høyt og lavt trykk fører til at disse boblene kollapser og får skitt og belegg til å løsne fra instrumentets overflate.

Ultralydrengjøring egner seg for intrikate, kirurgiske instrumenter, samt dentalt utstyr, men egner seg ikke for materialer som absorberer lyd, for eksempel kork, glass, plast, gummi eller tre. Kontroller alltid at instrumentene tåler ultralydbehandling.

Ultralydrengjøring har god mekanisk effekt og skal brukes i kombinasjon med et rengjøringsmiddel som er godkjent for medisinsk utstyr.

Etter rengjøring i ultralydbad, er det anbefalt å bruke en godkjent vaskedekontaminator for å få utstyret tilstrekkelig rent og desinfisert. Dersom man ikke har en vaskedekontaminator tilgjengelig, må utstyret desinfiseres for hånd etter ultralydbehandlingen, og skylles godt i rent vann før sterilisering. Enkelte ultralydmaskiner har eget program for termisk desinfeksjon.

Viktig å huske på

 1. Ikke overfyll ultralydbadet
 2. Unngå at instrumenter overlapper
 3. Alle instrumenter må være under væskenivå
 4. Åpne alle hengslede instrumenter
 5. Bytt ut hver 4. time, eller når vannet er skittent
 6. Kontroller ultralydbadet en gang i uken
 7. Gjennomfør årlig service
Sist oppdatert 12.02.2024