Manuell rengjøring

Manuell rengjøring gir variable resultater, og krever derfor ekstra innsats fra personalet for å sikre gode, reproduserbare resultater hver gang.

Hvordan skal me​​​​disinsk gjenbruksutstyr rengjøres etter bruk?

Utstyret skal rengjøres så snart som mulig etter bruk for å unngå at organisk materiale (blodrester, rester av vev, eller lignende) tørker inn. Det er best at instrumentene ligger i en tett beholder med lokk (metall eller plast) eller en tett pose inntil de blir vasket (helst ikke mer enn tre til fire timer) for eksempel ved lunsjpausen og på slutten av dagen.

Å bløtlegge instrumenter i rengjøringsløsning er ikke anbefalt. Bløtlegging forårsaker rust pga. kloridioner i blod, kroppsvæske og vann. Dessuten blir den vandige løsningen en god grobunn for mikroorganismer som utgjør en smitterisiko for personalet som håndterer det, og øker mengden forurensning på instrumentene.

Reng​​jøring

Korrekt utført rengjøring reduserer 80 til 90 prosent av den totale kontamineringen på utstyret. Gode prosedyrer og valg av riktige midler, metoder og fremgangsmåter er avgjørende for et godt resultat.

Manuell vasking må gjøres i egen kum/ balje, tilsatt nøytralt vaskemiddel for medisinsk utstyr (aldri Zalo, grønnsåpe, eller andre husholdningsmidler). Et pH-nøytralt, enzymatisk middel anbefales, hør med leverandør eller produsent av utstyret hva slags rengjøringsmiddel de anbefaler til utstyret. Rengjøringsmiddelet må være CE-merket til bruk på medisinsk gjenbruksutstyr. Personalet som vasker utstyret skal ikle seg personlig verneutstyr: hansker, forkle og visir.


Huskeliste

 1. Adskilte soner som skiller urent fra rent utstyr
 2. Bruk personlig verneutstyr
 3. Sammensatte instrumenter skal tas fra hverandre,
 4. Bruk termometer:
  1. Forskylling med kaldt vann 15 til 20 °C
  2. Hovedvask 45 til 55 °C, følg rengjøringsmiddelets bruksanvisning
 5. Utstyret skal først skylles i kaldt vann under vannoverflaten
 6. Mål opp vaskemiddel og vann i korrekt bruksløsning
 7. Deretter vaskes utstyret i varmt vann tilsatt egnet rengjøringsmiddel.
 8. Bruk målebeger ved dosering av rengjøringsmiddel og følg produsentens bruksanvisning.
 9. Instrumentene kan ligge i løsningen i 5 til 10 minutter før den manuelle børstningen startes. Vann og vaskemiddel vil løsne smuss og enzymene bryter ned organiske og uorganiske stoffer.
 10. For å fjerne rester av vev og blod på overflaten av instrumentene, bør man bruke myke engangsbørster og engangskluter, og alltid børste instrumentene under vannivå for å unngå søling, sprut og aerosoldannelse.
 11. Etter vasking skal utstyret skylles to ganger i rent (helst sterilt) vann for å fjerne såperester før kjemisk desinfeksjon.
Sist oppdatert 16.10.2023