Kontroll av steriliseringsprosessen

​Kontroll av sterilisatorer

Det anbefales å teste sterilisatoren med kjemisk og biologisk indikator regelmessig som et ledd i kvalitetssikringskjeden. Dette sikrer at sterilisatoren fungerer tilfredsstillende og reduserer risikoen for smitteoverføring mellom pasienten. I tillegg anbefales en årlig validering.

 • Årlig: Service og vedlikehold hos leverandøren, for å sikre at maskinen fungerer slik den skal.
  • Sikre at temperaturen (temperaturføleren) og tid er korrekte
  • Kontroll av alarmer og feilvarsling, mht. elektrisk sikkerhet.
  • Utskiftning av sterilt luftfilter.
 • Kvartalsvis kontroll med biologiske indikatorer (vanndamp- og tørrsterilisatorer) for å sikre at steriliseringsbetingelsene blir oppnådd og at personalet utfører arbeidet riktig.
  Hvis dere ønsker informasjon om abonnementet og pristilbud, så kan dere sende e-post til: dekontaminering@ous-hf.no
 • Ukentlig: Brukervedlikehold iht. bruksanvisningen
  • Kontroll av dørpakning for slitasje, sikre tetthet. 
 • Daglig
  • Tid og temperatur kontrolleres for hver prosess.
  • Tørrsterilisator: Velger man å sterilisere utstyr i 180°C, må holdetiden være 30 minutter. Det vil si at sterilisatoren skal holde 180°C i de 30 minuttene. Holdetid/steriliseringstiden er i forhold til den valgte temperaturen. Ved 170 °C skal holdetiden være 60 minutter. Følg produsentens anbefalinger for sterilisering av utstyr for å se hva utstyret tåler.
  • Bruk av kjemisk indikator. Dette kan være en strips eller en teip, egnet til sterilisering. Fargen på strips/teip skiftes når utstyr gått gjennom en vellykket steriliseringsprosess.
  • Vanndampsterilisator: Velger man å sterilisere utstyr i 134°C, må holdetiden være 3 minutter. Holdetid (steriliseringstiden) er i forhold til den valgte temperaturen. Ved 121​°C skal holdetiden være 15 minutter. Følg produsentens anbefalinger for sterilisering av utstyr.
  • Kontroll med Bowie & Dick-test daglig og vakuumtest ukentlig for vanndampsterilisator.

 

Sist oppdatert 12.02.2024