Emballering og pakkematerialer

Dersom utstyret skal brukes til kritiske sterile prosedyrer eller inngrep må det pakkes inn i steriliseringemballasje før sterilisering. Hensikten med innpakningen er å bidra til at sterilisering blir oppnådd og å beholde utstyret sterilt. Dersom utstyret ikke er pakket inn i korrekt emballasje under steriliseringen vil det ikke være sterilt når døra til maskinen åpnes. I alle kritiske prosedyrer eller inngrep må utstyret være sterilt ved bruk, derfor må det være pakket inn.

Emballering av utstyr

Alt utstyr som skal være sterilt ved bruk må pakkes inn i steriliseringsemballasje før sterilisering og oppbevares i emballasjen frem til bruk. Emballasjen skal - i tillegg til å holde utstyret sterilt - bidra til en enkel aseptisk utpakking ved bruk og bevare funksjonaliteten til instrumentene.

Dersom utstyret ikke er pakket i korrekt emballasje vil dette kunne medføre at utstyret ikke blir sterilt. Det er derfor viktig å være sikker på at innpakningen som velges er egnet for steriliseringsmetoden som benyttes. Den må være tett, men den må også slippe inn vanndampen dersom det brukes en vanndampsterilisator og den må ikke isolere for varme dersom det er tørrsterilisering som benyttes. Dersom emballasjen ikke er hel og tett når instrumentene tas ut av sterilisatoren eller når de skal brukes, er ikke instrumentene sterile og kan ikke brukes til kritiske prosedyrer eller inngrep. All emballasje som brukes til sterilisering skal være CE-merket og laget etter NS-EN ISO 11607-1:2019 Emballasje for sluttsterilisert medisinsk utstyr-Del 1: Krav til materialer, sterile barrieresystemer og emballasjesystemer. Husholdningsemballasje som aluminiumsfolie og lignende kan ikke brukes.

Bruk av beskyttelse på spisse og skarpe gjenstander må risiko vurderes. Beskyttelsen hindrer skade på emballasjen og beskytter personalet, men dersom beskyttelsen ikke er tilpasset instrumentene og steriliseringsmetoden kan det føre til at instrumentene ikke blir sterile. Det er viktig å passe på at beskyttelsen ikke sitter for trangt på instrumentet slik at vanndamp og varme kommer til. Det anbefales å velge beskyttelse i samråd med leverandør/produsent av utstyret.

Gjenbrukskonteinere

Kan være metallbokser, plastbeholdere og sterile konteinere. De kan vaskes, desinfiseres og steriliseres, og de kan holde instrumentene sterile i lang tid. Det er viktig å kontrollere konteineren før bruk og følge bruksanvisningen for vedlikehold. Dersom beholderen har sterilfilter er det svært viktig å følge bruksanvisningen. Gjenbrukskonteinere er miljøvennlige og økonomiske, men de kan være tunge å håndtere og de lager mye lyd ved håndtering.

Engangsemballasje

Det finnes mange typer engangsemballasje og det er viktig at du velger emballasje som er egnet til steriliseringsmetoden du bruker. Papir, SMS (non-woven polypropylene) og papir-plastemballasje er ikke egnet for tørrsterilisering. Tørrsterilisering krever eget pakkemateriale.

Papir-plastemballasje er mye brukt til vanndampsterilisering. Emballasjen er gjennomsiktig på den ene siden så det er lett å se hva som er inni. Plastsiden er ikke porøs, så dampen slipper kun til gjennom den porøse papirsiden, det er derfor viktig å plassere posene slik at dampen kommer til. Forskjellige produsenter av steriliseringsemballasje har forskjellige instruksjoner, noen mener at plastsiden skal plasseres mot den andre plastsiden, mens andre sier plast mot papir. Det er derfor viktig at dere sjekker hva produsenten av deres emballasje sier. Dersom pakkene ikke kan plasseres stående i sterilisatoren må de legges ned i kurver eller på rist. Da er det viktig å se hva bruksanvisningen til sterilisatoren sier om det er plast eller papir som skal vendes ned. Det er viktig å velge korrekt størrelse på emballasjen. Til vanndampsterilisering skal kun cirka 2/3 av posens volum fylles for å unngå at emballasjen ødelegges under steriliseringsprosessen. Dersom det benyttes poser med belg må det kontrolleres for kondens etter sterilisering.

For å sikre steriliteten på instrumentene er det viktig å plassere instrumentet slik at den delen som skal tas (den delen av utstyret som ikke trenger å være steril ved bruk) på er ved åpningen av posen. Det gjør også prosedyren mer effektiv.

Diagram

Foto: Avd. for smittevern

Saks pakket i plast-papiremballasje, håndtaket plassert mot åpningen av posen.

Lukkemetoder

Emballasje som ikke har innebygget forsegling kan lukkes med steriliseringsteip eller varmeforsegles. Steriliseringsteip fungerer også som en kjemisk indikator type 1 så det er viktig at den passer til steriliseringsmetoden som benyttes.

Varmeforsegling med sveisemaskin kan brukes på plastemballasje og plast-papiremballasje. Det er viktig å følge anbefalt vedlikeholdsfrekvens og ikke bruke husholdningssveisemaskin.

Dersom man ikke har sveisemaskin kan en brettemetode med steriliseringsteip benyttes. Da er det viktig å lukke posene korrekt for å bevare steriliteten og bidra til aseptisk åpning.

Mange av engangsemballasjene har en kjemisk indikator, det er derfor viktig å passe på at den er intakt etter lukking.

Hjørnene brettes inn, fold over tre ganger før bretten festes med steriliseringsteip. Bredden på brettene skal være cirka 12 mm.  

Lukking av plast-papirpose ved hjelp av bretting og steriliseringsteip

Foto: Avd. for smittevern

 Lukking av plast-papirpose.

Plast-papirposen lukkes ved hjelp av bretting og steriliseringsteip. Hjørnene brettes først inn, så foldes kanten over tre ganger før den forsegles ved hjelp av steriliseringsteip. Størrelsen på bretten bør være omtrent 12 mm.

Dersom posen ikke har åpnefunksjon i den ene enden kan posen klippes over med en steril saks. Dersom instrumentene ikke skal brukes til en kritisk prosedyre holder det at saksen er ren, helst desinfisert.

Pakking med papir

Det finnes flere metoder for innpakking i tolagssystemer med non-woven ark, og valg av metode avhenger av hva som skal pakkes inn. Det er viktig at alle på avdelingen følger samme metode med lik rekkefølge på arkene for å holde pasientbehandlingen så effektiv og trygg som mulig. Fest endene med steriliseringsteip og bruk etiketter som viser innhold, produksjonsdato og utløpsdato.

En blå skjorte med hvit etikett

Foto: Avd. for smittevern

Pakking med papir

Merking av sterilt utstyr

Alt sterilt utstyr bør merkes for å ivareta sporbarhetskravet. Det er mulig å merke sterilisert utstyr med batchetiketter som klistres på, lapper som limes på, eller med en egnet tusj som ikke skader pakkematerialet. Dersom man skal skrive på pakken, må det gjøres utenfor sveisekanten.

Merkingen bør inneholde informasjon om hva pakken inneholder, dersom det er vanskelig å se. For gjennomsiktige poser bør det merkes med dato for sterilisering.

Dersom emballasjen ikke inneholder en kjemisk indikator som bytter farge når utstyret har gått gjennom en steriliseringsprosess, bør dette også festes på pakken, slik at det er lett å skille mellom sterilisert og ikke-sterilisert utstyr.

Oppsummering

Utstyr som skal være sterilt ved bruk må være pakket inn i steriliseringsemballasje før sterilisering. Det er viktig å velge pakkemateriale som er kompatibelt med steriliseringsmetoden. Husholdningsmaterialer kan ikke brukes.

Kilder

NS-EN ISO 11607-1:2019  Emballasje for sluttsterilisert medisinsk utstyr-Del 1: Krav til materialer, sterile barrieresystemer og emballasjesystemer.

HTM 01-01, SHTM 01-01

Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer, statens serum institut, DK: https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir, kapittel 13

Sist oppdatert 12.02.2024