Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og avdelingen bistår klinikkene/avdelingene/enhetene med deres systematiske HMS-arbeid og med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus Arbeidsmiljøavdelingen Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO

Slik finner du fram

Aker sykehus hovedinngang

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Dikemark sykehusbygning i sola.

Dikemark sykehus

Sykehusveien 18, Bygg 15 (Granli)

1384 Asker

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo